You are here

Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

administratief en onthaalmedewerker

Naam bedrijf: 
VZW Gezondheidscentrum De Zeemeeuw

De rol van onze nieuwe collega is tweeërlei:
Als onthaalmedewerker (18u/w)
• ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënten, zowel persoonlijk als telefonisch,
• sta je in voor de ontvangst en inschrijving van patiënten evenals het plannen en beheren van afspraken,
• zorg je voor de afhandeling van de betaling van de honoraria


Maatschappelijk Assistent

Naam bedrijf: 
CM Sint-Michielsbond

Als maatschappelijk werker verstrek je eerstelijnshulp aan chronische zieken, personen met een handicap en zorgafhankelijke ouderen die thuis wonen. Voor deze doelgroep neem je onderstaande taken op:

- Je verstrekt gepersonaliseerde informatie en advies over bestaande sociale voorzieningen met het oog op de http://forum.el-wlid.com/t574698.html maximale uitputting van hun rechten.

- Je ondersteunt en begeleidt deze klanten en hun directe omgeving met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid en welzijn.


Hoofddeskundige Ruimtelijke Ordening

Naam bedrijf: 
Gemeentebestuur Roosdaal

Je werkt onder leiding van je diensthoofd mee aan de opmaak en
uitvoering van de stedenbouwkundige planning en het ruimtelijk beleid • Je verzorgt de opmaak en de opvolging van dossiers • Je bent verantwoordelijk voor een vlotte advisering en informatieverstrekking ten aanzien van de inwoners op vlak van ruimtelijke ordening • Je rapporteert en verleent bijstand aan het diensthoofd van de technische dienst . more Information : (http://forum.el-wlid.com)


Junior Clinical Trial Assistant

Naam bedrijf: 
Valesta

The Clinical trial assistant (CTA) is a very important player in the conduct of clinical research. We are actively looking for strong candidates to reinforce our Valesta team!
We are currently looking for trilingual junior candidates who would like to build an interesting career in the world of clinical trials.

More information: http://www.valesta.be/careers/junior-clinical-trial-assistant-cta/241


Medisch secretaresse Pneumologie (M/V), Campus Aalst-Asse-Ninove

Naam bedrijf: 
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Taakomschrijving
•Je staat in voor een vlot en vriendelijk onthaal van patiënten en familie.
•Je maakt telefonische afspraken met een elektronisch agendaprogramma.
•Je voert tarificatiegegevens via een specifiek programma in.
•Je houdt een goed georganiseerd klassement bij van de medische dossiers (manueel).
•Je behandelt de post
Profiel
•Je beschikt over een bachelordiploma medical management assistent of bent gelijkgesteld door grondige en relevante ervaring wat betreft medische terminologie.


Dosimetrist Radiotherapie (M/V), Campus Aalst

Naam bedrijf: 
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Je werkt in een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, logistiek assistenten, sociaal verpleegkundigen en psychologen op de afdeling radiotherapie op de campus Aalst. De hoofdactiviteit van deze afdeling is de behandeling met diverse vormen van radiotherapie van oncologische patiënten. De dienst beschikt over 4 lineaire versnellers en het team heeft ervaring met de meest geavanceerde technieken zoals radiochirurgie, stereotactische body radiotherapie, intra-operatieve radiotherapie VMAT, HDR en andere.


deskundige toerisme (cel projecten)

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse deskundige toerisme (cel projecten) voor de dienst toerisme (directie vrije tijd) via werving.

De projectcoördinator staat in voor de coördinatie en uitvoering van diverse toeristische projecten.


deskundige dringende geneeskundige hulp

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse deskundige dringende geneeskundige hulp voor het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulp van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO), via werving (inclusief detachering).

Het opleidingscentrum voor de dringende geneeskundige hulp organiseert gespecialiseerde opleidingen voor ambulanciers en andere professionele hulpverleners om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te onderhouden. Het opleidingscentrum is gevestigd in het PIVO in Asse.


Pagina's

Subscribe to RSS - Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur