You are here

Departement Design & Technologie

PROJECT ENGINEER NOISE, VIBRATION & DYNAMICS 1

Naam bedrijf: 
Monitor personeeladvies

Het Noise, Vibration and Dynamics team verricht onderzoek en ondersteund product development op het gebied van, euhm…, geluid, trillingen en machine dynamica binnen Atlas Copco. De focus van een heel team op deze specifieke competenties heeft geleid tot een hoog expertise-niveau, waardoor het een grote verscheidenheid aan meet-, analyse-, en simulatietechnieken tot zijn portfolio mag rekenen.


Student/Stageplaats mee uitwerken Gooikoorts internationaal volksmuziekfestival

Naam bedrijf: 
Gooikoorts / Muziekmozaïek vzw

Gooikoorts, onder het bestuur van Muziekmozaïek vzw is op zoek naar een enthousiaste student die samen met het kernbestuur meehelpt met de uitwerking van het Gooikoortsfestival (6 tot 8 juli). Dit omvat zowel promotie als communicatie, planning, logistiek, werken met vrijwilligers,uitwerken workshops, intstrumentenbouwersmarkt .. kortom je komt in aanraking met alle aspecten om een festival te organiseren (rond de 5000 bezoekers per Gooikoorts editie).


Informatieveiligheidsconsulent

Naam bedrijf: 
Haviland

HAVILAND Intercommunale IgSv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 35 lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde. Wij ondersteunen onze vennoten (hoofdzakelijk gemeenten en OCMW’s) op verschillende gebieden waaronder milieu, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, bouw, informatieveiligheid,.. Omwille van een steeds groeiende vraag naar onze dienstverlening breiden wij ons team fors uit.

Ter versterking van het team gaat Haviland over tot de contractuele aanwerving (contract van onbepaalde duur) van een:

Informatieveiligheidsconsulent (m/v)


Integratie van een performance en load testing tool in een CI (Continous Integration) omgeving

Naam bedrijf: 
M2Q

Stage opdracht:

Iedereen ergert zich weleens aan een trage website of toepassing! Wij als software PERFORMANCE-testers kunnen deze frustratie mee helpen weg nemen!

De bedoeling is dat je na analyse van de verschillende bestaande load en performance tools een geschikte tool inbouwt in het automation framework van M2Q.

De programmeertaal die je hiervoor moet gebruiken is Java in combinatie met de taal van de gekozen tool.


Building and visualising the Neural Networks

Naam bedrijf: 
ToThePoint

Building and visualising the Neural Networks
Keywords
• Machine Learning (Neural Net)
• Java (our neural net is written in java, but anything that can work together with our NN would work)
• Literature review
• API review
• Not afraid of some basic mathematics

Level
Mid-high

Prerequisites
The student(s) should, preferably, have a basic knowledge of machine learning and java programming, UI building.


Wall of Music

Naam bedrijf: 
ToThePoint

Wall of Music
Keywords
• Kinect
• Streaming (Kafka)

Level
Mid-high

Pre-requisites
Knowledge of the Java programming language.

Description
Last year, during one of our internship projects, a video wall a.k.a. “The Wall of Fame” was created: a wall built with a series of RGB gaming keyboards.

On this wall, it is now possible to display images and videos by streaming the images to the Intel NUC, which is responsible for driving the keyboards.


Wall of Life

Naam bedrijf: 
ToThePoint

Keywords
• Hardware (Raspberry Pi’s, Arduino, Wemos, Sensors, …)
• Stream processing (Kafka)
• IoT (Sensor data collection and processing)
• Software development
• Software architecture

Level
mid-high

Pre-requisites
The student(s) should, preferably, have a basic knowledge of electronics, sensor data collection and processing, streams.

Description
Last year, during one of our internship projects, a video wall a.k.a. “The Wall of Fame” was created: a wall built with a series of RGB gaming keyboards.


Pagina's

Subscribe to RSS - Departement Design & Technologie