You are here

tijdelijke baan

Office Coordinator

Naam bedrijf: 
European Patients' Forum

The Office Coordinator leads on facilities and information management, and supports the management of the European Patients’ Forum with regards to administrative tasks.

Key tasks:
- Office management
- Information management
- Management support

More information in the file attached and on: http://www.eu-patient.eu/globalassets/who-we-are/vacancies/office-coordi...


Maatschappelijk werker

Naam bedrijf: 
Welzijnshuis Kortenberg

Maatschappelijk Werk(st)er
Niveau B1-B3 • Brutowedde voltijds min. € 2.365,20 - max. € 3.985,29 • voltijds/deeltijds (te bespreken)  Vervangingsovereenkomst
Taken: Uitvoeren van het sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Opstellen van sociaal verslag en voorleggen aan de bevoegde instanties. Administratieve ondersteuning en informatie verschaffen bij sociale dossiers en doorverwijzing. Inzichten verwerven in de noden en behoeften van de cliënten.


Verpleegkundige dagdienst/nachtdienst

Naam bedrijf: 
OCMW Sint-Pieters-Leeuw

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw
zoekt …

Verpleegkundige WZC Zilverlinde
dagdienst/nachtdienst
(C3-C4 of BV1-BV2-BV3)
in contractueel verband (voltijds/deeltijds) – (m/v)

Inlichtingen

Inlichtingen en een functiebeschrijving kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst van het OCMW, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
( 02/371 63 62 - Geneviève Reunes, e-mail genevieve.reunes@ocmwspl.be

Voorwaarden


Educatief medewerker - student (perfecte kennis Frans)

Naam bedrijf: 
Interza Zaventem

Je taak is om een ontwikkeld lessenpakket voor de lagere scholen te vertalen en aan te passen naar het Frans.
Je vertaalt de nederlandstalige teksten naar het Frans, zoekt naar aangepaste documentatiemateriaal en spelletjes.

Je spreekt perfect Frans (bij voorkeur moedertaal), en je hebt ervaring met lesgeven of educatieve pakketten. Je hebt interesse voor leefmilieu en afval.

Tijdelijk (studentencontract): 1 maand gedurende de maanden juli, augustus of september.


Pagina's

Subscribe to RSS - tijdelijke baan