You are here

vaste baan

PROJECT ENGINEER NOISE, VIBRATION & DYNAMICS 1

Naam bedrijf: 
Monitor personeeladvies

Het Noise, Vibration and Dynamics team verricht onderzoek en ondersteund product development op het gebied van, euhm…, geluid, trillingen en machine dynamica binnen Atlas Copco. De focus van een heel team op deze specifieke competenties heeft geleid tot een hoog expertise-niveau, waardoor het een grote verscheidenheid aan meet-, analyse-, en simulatietechnieken tot zijn portfolio mag rekenen.


HSSE Administrative Assistant

Naam bedrijf: 
Antargaz Belgium

SUBMIT YOUR CV HERE: https://goo.gl/kmYe4a

You'll give administrative support to our Benelux Health Safety Security Environment (HSSE) Manager/Prevention Counsellor and more specific be accountable for :

Preparation of KPI's reporting
Manage the documents related to HSSE in the document control system
Assist the HSSE Manager with administrative tasks
Give support in organizing "safety" days and meetings

Responsibilities:


SEO Specialist

Naam bedrijf: 
Nu Skin

Company Description:

A premier anti-aging company committed to providing quality skin care and nutrition products.

Job Description:

The SEO Specialist joins the newly created Reputation team for Europe Middle East Africa (EMEA) and reports directly to the Reputation Manager. He/she is responsible for monitoring and improving the exposure of our brand in SERP in order to protect and build Nu Skin’s reputation through the EMEA region.


OMGEVINGSAMBTENAAR / STEDENBOUWKUNDIGE - niveau A

Naam bedrijf: 
Gemeente Dentergem

Gemeente Dentergem gaat over tot aanwerving (m/v) van een voltijdse (38/38sten) statutaire OMGEVINGSAMBTENAAR / STEDENBOUWKUNDIGE - niveau A

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en staat als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van omgevingsvergunningen en coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.


DESKUNDIGE MILIEU - niveau B

Naam bedrijf: 
Gemeente Dentergem

Gemeente Dentergem gaat over tot aanwerving (m/v) van een voltijds (38/38sten) statutair DESKUNDIGE MILIEU - niveau B

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid, levert een correcte dienstverlening omtrent alle materies m.b.t. milieu en aanverwante materies o.a. landbouw, mobiliteit, afvalbeleid,… en biedt ondersteuning aan de stedenbouwkundige.


Informatieveiligheidsconsulent

Naam bedrijf: 
Haviland

HAVILAND Intercommunale IgSv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 35 lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde. Wij ondersteunen onze vennoten (hoofdzakelijk gemeenten en OCMW’s) op verschillende gebieden waaronder milieu, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, bouw, informatieveiligheid,.. Omwille van een steeds groeiende vraag naar onze dienstverlening breiden wij ons team fors uit.

Ter versterking van het team gaat Haviland over tot de contractuele aanwerving (contract van onbepaalde duur) van een:

Informatieveiligheidsconsulent (m/v)


Pagina's

Subscribe to RSS - vaste baan