You are here

Stageplaatsen

SECURE DECENTRALIZED CLOUD STORAGE

Naam bedrijf: 
Trase

Cloud storage is alomtegenwoordig, denk aan technologieën als Google Drive en Dropbox, maar ook storage modules van AWS of Microsoft Azure zijn goede voorbeelden. Nu hebben deze technologieën allemaal één eigenschap gemeen: de gegevens zijn volledig in het beheer van 1 partij, namelijk de aanbieder. Met onze gedecentraliseerde vorm van cloudopslag, willen we rechtstreeks tegemoetkomen aan deze tekortkoming.

DE OPDRACHT


BLOCKCHAIN & IOT

Naam bedrijf: 
Trase

Tijdens deze stage ontwerp en implementeer je een systeem waarbij mensen hun fiets kunnen verhuren op basis van gedecentraliseerde technologie. Je zal hierbij gebruik maken van Blockchain enerzijds en een IoT-device, namelijk een smart lock, anderzijds. Op die manier kunnen we samen de brede toepasbaarheid van Blockchain demonstreren in een tastbare case.

DE OPDRACHT


EMPLOYEE INFO TANGLE

Naam bedrijf: 
Evance

Over de jaren heen verzamelt een werkgever aardig wat informatie over de werknemer. Wanneer is hij/zij gestart? Wat zijn de persoonlijke gegevens? Welke trainingen zijn er gevolgd? Welke certificaten werden behaald? Welke afspraken werden er gemaakt doorheen het jaar als tijdens de evaluatiegesprekken?
Al deze informatie is momenteel verspreid over verschillende kanalen (mail, Slack, Trello, …) en het gevaar bestaat dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien.

DE OPLOSSING?


EMPLOYEE INFO TANGLE

Naam bedrijf: 
Evance

Over de jaren heen verzamelt een werkgever aardig wat informatie over de werknemer. Wanneer is hij/zij gestart? Wat zijn de persoonlijke gegevens? Welke trainingen zijn er gevolgd? Welke certificaten werden behaald? Welke afspraken werden er gemaakt doorheen het jaar als tijdens de evaluatiegesprekken?
Al deze informatie is momenteel verspreid over verschillende kanalen (mail, Slack, Trello, …) en het gevaar bestaat dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien.

DE OPLOSSING?


VEREENVOUDIGEN VAN APPLICATIE- EN DATAINTEGRATIE MET DE API PLATFORM CLOUD

Naam bedrijf: 
Contribute

In huidige applicatie development trajecten ga je continu in aanraking komen met API’s, die zowel een basis vormen voor moderne web- en mobiele applicaties als voor communicatie met derde partijen. Tijdens deze stage is het de bedoeling om een API-platform op te zetten dat het mogelijk maakt om voor één van onze klanten de interne data en processen beschikbaar te maken voor hun mobiele devices.

TAAKOMSCHRIJVING


LEGO MINDSTORMS MULTI-AGENTSYSTEEM

Naam bedrijf: 
C4J

Vraag je je weleens af hoe grote, moderne stockagesystemen werken? Hoe een robot iets ophaalt uit gigantische magazijnen? Welke robot wat doet en hoe dit zo efficiënt mogelijk kan?
Een multi-agentsysteem is het antwoord. Hoe zo'n systeem conceptueel lijkt op de organisatie van een mierenkolonie, ontdek je tijdens deze stage!

STAGE OMSCHRIJVING


Cryptfriend

Naam bedrijf: 
C4J

Mensen beseffen meer en meer dat geld op de bank weinig opbrengt. Investeren in cryptocoins zoals Bitcoin kan zeer winstgevend zijn, maar momenteel is er een beperkt overzicht over de waarde van zo’n investering.
Er zijn een heleboel cryptocurrencies op verschillende beurzen en sommigen zijn niet rechtstreeks om te zetten naar Euro of Dollar. Tijd om deze data te verzamelen in een overzichtelijke webapplicatie!

OMSCHRIJVING


Stage: SELFSERVICE PORTAL VOOR INFRASTRUCTUUR TAKEN

Naam bedrijf: 
Bryxx

De laatste jaren merken we dat ook infrastructuur teams Agile-principes proberen toe te passen in het dagelijks beheer van hun serveromgevingen. Dat is de opmars van DevOps. De nieuwe rol van het operationsteam zal er, in een DevOps-omgeving, vooral uit bestaan om zoveel mogelijk taken te automatiseren en om samen met de ontwikkelaars te werken aan totaaloplossingen voor de business. In deze stage opdracht willen we een centraal selfservice platform opzetten voor geautomatiseerde infrastructuur taken.

TAAKOMSCHRIJVING


Pagina's