You are here

Maatschappij

Office Coordinator

Naam bedrijf: 
European Patients' Forum

The Office Coordinator leads on facilities and information management, and supports the management of the European Patients’ Forum with regards to administrative tasks.

Key tasks:
- Office management
- Information management
- Management support

More information in the file attached and on: http://www.eu-patient.eu/globalassets/who-we-are/vacancies/office-coordi...


CONTENT MANAGER

Naam bedrijf: 
VZW Unitas

Als content manager ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de nationale website van CD&V. Je zorgt ervoor dat dit contentplatform het kloppend hart wordt van onze online communicatie, waarmee we op een impactvolle manier kunnen communiceren met de buitenwereld en onderscheiden doelgroepen zoals leden en mandatarissen. Je hebt een neus voor websites en digitale toepassingen, een sterk inzicht in online communicatie en weet content op een aantrekkelijke manier tot bij het doelpubliek te brengen.


Hoofdmaatschappelijk werker

Naam bedrijf: 
Stad en OCMW Lier

Binnen het departement Welzijn zijn er 3 teams die instaan voor de sociale dienstverlening:
•Onthaal, Intake en Administratie
•Algemene Sociale Dienst
•Maatschappelijke Integratie

We zijn momenteel op zoek naar een hoofdmaatschappelijk werker/teamcoördinator voor het team Maatschappelijke Integratie.

Het team Maatschappelijke Integratie is een nieuw samengesteld team. De maatschappelijk werkers met specialisaties in schuldhulpverlening, LOI, woonbegeleiding en trajectbegeleiding werden recent samengevoegd.


Projectleider gebouwen

Naam bedrijf: 
Stad en OCMW Lier

Als projectleider gebouwen ben je verantwoordelijk voor de opmaak van ontwerp- en aanbestedingsdossiers in het vakdomein, zowel voor de werken als de eventuele studies, en het nazicht, beoordeling, de technische en financiële opvolging ervan.

Je staat in voor het werftoezicht van je eigen projecten en je biedt ondersteuning bij werftoezicht van de projecten van de deskundige gebouwen en/of de teamcoördinator.


Consulent personeel

Naam bedrijf: 
Stad en OCMW Lier

In je functie ondersteun je het departementshoofd en de teamcoördinator bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het HR- beleid, de HR- planning en bepaalde toegewezen HR-projecten.

De verschillende consulenten zijn verantwoordelijk voor een welbepaalde groep personeelsleden (‘klantengroep’). In jouw functie fungeer je als een HR-partner voor de leidinggevenden van je klantengroep en ben je verantwoordelijk voor het beheer van een aantal HR-kernprocessen binnen deze groep.


Maatschappelijk werker

Naam bedrijf: 
Welzijnshuis Kortenberg

Maatschappelijk Werk(st)er
Niveau B1-B3 • Brutowedde voltijds min. € 2.365,20 - max. € 3.985,29 • voltijds/deeltijds (te bespreken)  Vervangingsovereenkomst
Taken: Uitvoeren van het sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Opstellen van sociaal verslag en voorleggen aan de bevoegde instanties. Administratieve ondersteuning en informatie verschaffen bij sociale dossiers en doorverwijzing. Inzichten verwerven in de noden en behoeften van de cliënten.


Technisch expert Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Naam bedrijf: 
Gemeente & OCMW Zemst

Hou je van technische dienstverlening? Ben je op zoek naar een functie bij de overheid waar je werk en privé perfect op elkaar kan afstemmen? Dan ben je aan het juiste adres bij gemeente en OCMW ZEMST!

Als technisch expert sta je in voor de uitwerking van ruimtelijk beleid en voor de opmaak en opvolging van de gemeentelijke structuurplannen. Je organiseert infomomenten om alle stakeholders te betrekken. Bovendien bied je een klantgerichte dienstverlening aan burgers met vragen.

Je behaalde een Bachelor.


Consulent economie / handelskernversterking

Naam bedrijf: 
Stad en OCMW Lier

Stad Lier zet actief in op acties die de handelskern versterken(zoals koopevents) en op netwerking en vorming van de lokale handelaars.

Enkele voorbeelden: bestickeringactie leegstaande handelspanden, premiestelsel invulling leegstaande handelspanden, thematische vormingsmodules digitale promotie, coachingsprogramma, geschenkbonsysteem LIERSE CENTRUMBON, geanimeerde koopzondagen en shopwedstrijden, netwerkevents voor handelaars, thematische infoavonden, enz.


Pagina's

Subscribe to RSS - Maatschappij