You are here

Milieu, groen & stad

Hoofddeskundige Ruimtelijke Ordening

Naam bedrijf: 
Gemeentebestuur Roosdaal

Je werkt onder leiding van je diensthoofd mee aan de opmaak en
uitvoering van de stedenbouwkundige planning en het ruimtelijk beleid • Je verzorgt de opmaak en de opvolging van dossiers • Je bent verantwoordelijk voor een vlotte advisering en informatieverstrekking ten aanzien van de inwoners op vlak van ruimtelijke ordening • Je rapporteert en verleent bijstand aan het diensthoofd van de technische dienst . more Information : (http://forum.el-wlid.com)


Promotional Account Manager

Naam bedrijf: 
BSC

Promotional account manager Vlaanderen

Funtie

Als promotional account manager heb je een afwisselende en uitdagende job. Je benadert de markt proactief door middel van prospectie naar nieuwe projecten & het bezoeken van studiebureaus en installateurs. Daarnaast dien je de bestaande afhaalpunten te bezoeken en van de juiste technische informatie te voorzien. Lange termijn relaties opbouwen is een must.

Profiel


projectleider openbaar domein AG VESPA

Naam bedrijf: 
AG VESPA

AG VESPA zoekt een projectleider openbaar domein. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, leiden en http://forum.el-wlid.com/ bewaken van de aan jou toegewezen openbaar domeinprojecten. De klemtoon ligt op de inhoudelijke projectaansturing in ontwerpfase, gecombineerd met een technische bagage voor de realisatiefase. Binnen AG VESPA maak je deel uit van de afdeling Stadsprojecten waar je – binnen het team openbaar domein - zelfstandig openbaar domeinprojecten aanstuurt.


stageplaats dienst begraafplaatsen

Naam bedrijf: 
Stads Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden beschikt over 22 begraafplaatsen waarvan er op 17 nog actief begraven wordt.
Door de evolutie in begravingen met een sterke verschuiving naar crematies en de verschillende vormen van urnebewaring dringen zich herinrichtingen van oude begraafplaatsen op.
Ook de nul-tolerantie van spuitproducten brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Omvormingen naar groene begraafplaatsen is een piste die in Sint-Truiden nog uitgewerkt dient te worden.


Onderzoeker tijdelijk gebruik

Naam bedrijf: 
Toestand vzw

Toestand vzw heractiveert leegstaande en vergeten plekken in de stad als tijdelijke sociaalculturele centra.

Toestand werkt we al een tijdje aan een handleiding over tijdelijk gebruik. Een essentiëel onderdeel daarvan is het verzamelen van ervaringen van andere projecten, organisaties en initiatieven.


Dossierbeheerder stedenbouwkundige- en milieuvergunningen

Naam bedrijf: 
Stad Brussel

Functie

MISSIE

Je analyseert het technische luik van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen alvorens deze af te leveren of te weigeren.

TAKEN

Je analyseert de gegevens en de haalbaarheid van de projecten
Je volgt de dossiers op en houdt ze up-to-date
Je bezorgt de nodige informatie aan de aanvragers
Je brengt advies uit
Je voert bezoeken uit op het terrein

Profiel

VEREIST DIPLOMA


R&D Projectingenieur (koeling/bewaartechnologie)

Naam bedrijf: 
Colruyt Group

Bedrijfsvoorstelling:

Colruyt Group telt meer dan 28.000 medewerkers en meer dan 20 ondernemingen. Dat zijn niet alleen verschillende winkelformules, zoals Colruyt, OKay en Dreamland, we hebben ook een eigen communicatiebureau, vleesverwerkingsbedrijf, technische dienst … Dat maakt de groep een van de grootste privéwerkgevers van het land. We zijn een stabiel bedrijf dat menselijkheid en waarden hoog in het vaandel draagt. Daarom geloven én investeren we in onze medewerkers.


Stagiair fondsenwerving en events Klimaatzaak vzw

Naam bedrijf: 
Klimaatzaak vzw

Klimaatzaak vzw werd eind 2014 opgericht door 11 verontruste burgers die besloten om via de rechtbank een afdoend Belgisch klimaatbeleid af te dwingen. Ondertussen hebben meer dan 10.000 Belgen zich aangemeld als mede-eiser in de procedure. In navolging van de historische uitspraak in de Nederlandse klimaatzaak, hoopt ook de Belgische vzw dat de rechter zal vaststellen dat onze overheid niet voldoende maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en daarom de staat zal opleggen om tegen 2020 minstens 25% CO2 reductie te realiseren (tegenover 1990).


ADVISEUR (m/v) inzake stadsontwikkeling en mobiliteit

Naam bedrijf: 
Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties

Het Brussels Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties zoekt een gedreven ADVISEUR (m/v) inzake stadsontwikkeling en mobiliteit.

Het Brussels Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties coördineert en faciliteert de contacten tussen de Brusselse openbare instellingen en de Europese en internationale organisaties die in het BHG gevestigd zijn.


Medewerker communicatie en marketing

Naam bedrijf: 
Vlaco vzw

Als Medewerker Communicatie en Marketing sta je in voor promotie van de sector, het op de kaart zetten van de biologische kringloop en een betere valorisatie van compost en digestaat. Je ondersteunt de leden op vlak van marketing en communicatie. Je optimaliseert samen met hen het productmanagement in functie van verdere productdifferentiatie. De marketingstrategie en het communicatieplan zet je om in creatieve acties.


Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu, groen & stad