You are here

Milieu, groen & stad

Projectmedewerker Tracimat

Naam bedrijf: 
Tracimat

Wil u meewerken aan realisatie van de circulaire economie en de kringloop van bouw- en sloopafval helpen sluiten? Vlaanderen is koploper in de wereld van recyclage van bouw- en sloopafval. De kwaliteit van de gerecycleerde producten kan echter nog beter zodat deze in meer hoogwaardige toepassingen kunnen worden gebruikt. Daarnaast moet vermeden worden dat gevaarlijke stoffen ongecontroleerd vrijkomen tijdens het slopen.


Stage: redactie en/of (pers)communicatie

Naam bedrijf: 
Bond Beter Leefmilieu

Omschrijving

Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die samenwerkt met verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de overstap maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. BBL vertegenwoordigt de Vlaamse milieu- en natuurverenigingen.
Tijdens deze stage word je ondergedompeld in het communicatieteam van BBL. Welke kanalen gebruiken we? Wie zijn onze doelgroepen? Hoe werkt ons communicatieteam achter de schermen?
Takenpakket


MARCOM manager assistant – internship BIGH

Naam bedrijf: 
BIGH (Building Integrated GreenHouses)

BIGH (Building Integrated Greenhouses) develops rooftop urban farms in cities as an implementation tool for circular economy, to ultimately increase real estate value and enhance quality of life in the city. BIGH builds these farms and operates them. The first site which was built atop the old slaughterhouse and Foodmet site in Anderlecht, will be operating within a few months. In the near future BIGH will develop 5 other farms in Brussels, and in other European cities like Paris and Milan.


Br(ik - medewerker studentenhuisvesting

Naam bedrijf: 
Br(ik vzw

Voor de versterking van het huisvestingsteam zoekt Br(ik voor onmiddellijke indiensttreding een

Medewerker studentenhuisvesting (M/V) – voltijds van onbepaalde duur

Je bent verantwoordelijk voor de technische en administratieve opvolging van de studentenhuizen in het beheer van Br(ik, onder de rechtstreekse leiding van de verantwoordelijke van de cel huisvesting.


Projectleider gebouwen

Naam bedrijf: 
Stad en OCMW Lier

Als projectleider gebouwen ben je verantwoordelijk voor de opmaak van ontwerp- en aanbestedingsdossiers in het vakdomein, zowel voor de werken als de eventuele studies, en het nazicht, beoordeling, de technische en financiële opvolging ervan.

Je staat in voor het werftoezicht van je eigen projecten en je biedt ondersteuning bij werftoezicht van de projecten van de deskundige gebouwen en/of de teamcoördinator.


Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu, groen & stad