You are here

Milieu, groen & stad

Sustainable Environment Tanzania

Naam bedrijf: 
Art in Tanzania

Summary
Art in Tanzania is implementing environmentally friendly solutions for the Tanzanian communities as use of dry toilets, composting and household water reuse. We focus on eco construction and planting bamboo as eco-friendly solution for construction material. We run sustainable tourism operations.


Communicator/publiekswerker Erfgoed

Naam bedrijf: 
Stad Aalst

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De erfgoedcommunicator werkt de communicatie en marketing uit rond de projecten en doelstellingen van het culturele erfgoedconvenant en dit vanuit een globaal communicatieplan. Daartoe ontwikkelt de erfgoedcommunicator actuele instrumenten en communicatiedragers tot sensibilisering van de bevolking en de bekendmaking van de projectvereniging.
Daarnaast werkt de communicator/publiekswerking actief mee aan de realisatie van de projecten en doelstellingen uit het cultureel erfgoedconvenant.


Bibliothecaris/esse

Naam bedrijf: 
CIVA Stichting

De CIVA Stichting werft aan: een bibliothecaris/esse

De CIVA Stichting (informatie-, documentatie- en tentoonstellingscentrum voor stad, architectuur, landschap en stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is gecreëerd op 8 maart 2016. Ze verenigt in één tweetalige juridische structuur alle activiteiten die voordien werden uitgeoefend door de vzw’s CIVA, Archives d’Architecture Moderne, CRBDUAP (Bibliotheek Pechère), Fonds pour l’architecture, Architecture Archives - Sint-Lukasarchief en Centre Paul Duvigneaud.


Omgevingsambtenaar - stedenbouwkundige m/v

Naam bedrijf: 
Gemeentebestuur Dentergem

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en staat als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Is verantwoordelijk voor de verwerking van stedenbouwkundige dossiers / omgevingsvergunning en coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.


Laborant - Laboratorium Tervuren

Naam bedrijf: 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)

Je voert analyses en testen uit om zo de vastgestelde normen of de aanwezigheid van een specifiek element na te gaan. Deze technische ondersteuning situeert zich voornamelijk in het domein van dioxines en Contaminanten (PCB’s).

=== Diploma ===
Je beschikt over een bachelor diploma in chemie, biochemie, bio-medische wetenschappen, biomedische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, voedings-en dieetleer of agro- en biotechnologie.

► DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26 JAAR.


Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu, groen & stad