You are here

Milieu, groen & stad

Sustainable Construction Africa

Naam bedrijf: 
Art in Tanzania

Summary
Art in Tanzania (NGO) is looking for an experienced and professional person to help us to develop our Eco-campus in Madale village and at a large land area we focus to develop as eco building model in Dar es Salaam, Tanzania.

Details
We are using locally sourced bamboo, building basic dry toilets and simple grey-water collection systems for irrigation.

We look for to learn from traditional African construction using mud, trees, hey, stones and other village and tribal based materials and techniques.


Sustainable Environment Tanzania

Naam bedrijf: 
Art in Tanzania

Summary
Art in Tanzania is implementing environmentally friendly solutions for the Tanzanian communities as use of dry toilets, composting and household water reuse. We focus on eco construction and planting bamboo as eco-friendly solution for construction material. We run sustainable tourism operations.


Sustainable Environment Tanzania

Naam bedrijf: 
Art in Tanzania

Summary
Art in Tanzania is implementing environmentally friendly solutions for the Tanzanian communities as use of dry toilets, composting and household water reuse. We focus on eco construction and planting bamboo as eco-friendly solution for construction material. We run sustainable tourism operations.


Communicator/publiekswerker Erfgoed

Naam bedrijf: 
Stad Aalst

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De erfgoedcommunicator werkt de communicatie en marketing uit rond de projecten en doelstellingen van het culturele erfgoedconvenant en dit vanuit een globaal communicatieplan. Daartoe ontwikkelt de erfgoedcommunicator actuele instrumenten en communicatiedragers tot sensibilisering van de bevolking en de bekendmaking van de projectvereniging.
Daarnaast werkt de communicator/publiekswerking actief mee aan de realisatie van de projecten en doelstellingen uit het cultureel erfgoedconvenant.


Bibliothecaris/esse

Naam bedrijf: 
CIVA Stichting

De CIVA Stichting werft aan: een bibliothecaris/esse

De CIVA Stichting (informatie-, documentatie- en tentoonstellingscentrum voor stad, architectuur, landschap en stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is gecreëerd op 8 maart 2016. Ze verenigt in één tweetalige juridische structuur alle activiteiten die voordien werden uitgeoefend door de vzw’s CIVA, Archives d’Architecture Moderne, CRBDUAP (Bibliotheek Pechère), Fonds pour l’architecture, Architecture Archives - Sint-Lukasarchief en Centre Paul Duvigneaud.


Omgevingsambtenaar - stedenbouwkundige m/v

Naam bedrijf: 
Gemeentebestuur Dentergem

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en staat als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Is verantwoordelijk voor de verwerking van stedenbouwkundige dossiers / omgevingsvergunning en coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.


Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu, groen & stad