You are here

2 projectmedewerkers bos (deskundigen leefmilieu)

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt twee voltijdse projectmedewerkers bos (deskundigen leefmilieu) voor de dienst leefmilieu (Noord Hageland en West Brabant) via werving.

Inhoud van de job

Als projectmedewerker bos zal je instaan voor een dienstverlening naar private en publieke boseigenaars in functie van het stimuleren van een duurzaam bosbeheer en in uitvoering van het provinciale beleid rond leefmilieu. Het beleid rond leefmilieu focust zich naast het bosbeleid ook op de thema’s biodiversiteit en klimaat.

Als projectmedewerker bos zal je de volgende taken hebben:
• Je verleent advies aan boseigenaars (via terreinbezoek, telefonisch, schriftelijk).
• Je verstrekt informatie aan boseigenaars (via website, e-nieuwsbrief, tijdschrift, persmomenten en/of –berichten, publieksactiviteiten).
• Je organiseert vormingen voor boseigenaars (vorming en cursussen (theorie en praktijk), infoavonden).
• Je voert de administratie voor beheeringrepen (aanvragen van vergunningen (kapmachtigingen, stedenbouwkundige vergunningen), tekenen van plannen, administratieve opvolging).
• Je organiseert en coördineert (natuur)beheeringrepen (zoals aanleg van bosrand, onderetage, bospoel, bosuitbreiding) (voorbereidende prospectie, opmaken van inrichtingsvoorstellen, opmaak overeenkomst, organisatie van aanbesteding, opvolgen van beheerwerken).
• Je maakt (gezamenlijke) bosbeheerplannen op (terreinbezoek, inventarisatie, studie, overleg, uitschrijven van het plan, laten goedkeuren, aanbesteding, opvolging, communicatie naar eigenaars).
• Je werkt initiatieven uit rond toegankelijkheid en beleving (uitschrijven van toegankelijkheidsregeling, uitwerken van plannen voor speelbossen).
• Je organiseert gezamenlijke plant(goed)acties (communicatie, aanbesteding, opnemen bestellingen, voorstellen en inrichtingsplannen, plantactie).
• Je volgt beleidsontwikkelingen op.
• Je neemt deel aan overleg (met collega’s, andere actoren).
• Je volgt relevante vormingen en studiedagen.
• Je maakt projectaanvragen op (Europees, …) voor het verkrijgen van extra inkomsten voor projectuitvoering.
• Je rapporteert en plant.

Profiel

• Je hebt een bachelor diploma. Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor deelname (opname wervingsreserve onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma).
• Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
• Je stimuleert de samenwerking binnen eigen werkgroepen of projectgroepen.
• Je brengt je expertise over aan interne en externe klanten door het verlenen van advies, het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen. Je doet dit op een manier die aangepast is aan het doelpubliek.
• Je analyseert de vraag van de klant, legt verbanden en ziet oorzaken.
• Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel).
• Je bouwt je expertise verder uit door het verwerven van kennis binnen het vakgebied en het opdoen van relevante ervaring. Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
• Je staat in voor een efficiënte en inhoudelijke correcte voorbereiding en organisatie van de eigen werkzaamheden & voor een efficiënte planning, opvolging en organisatie van projecten of projectonderdelen.
• Je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak & opdracht nuttig kunnen zijn.

Aanbod

• Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2365 en € 3192. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2748 en € 3616. Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3643 en € 3985.
• Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
• Plaats van tewerkstelling: deze deskundigen leefmilieu zullen regionaal gehuisvest worden op de locaties waar de vzw’s regionale landschappen gehuisvest zijn. Dit om een gebiedsgerichte, geïntegreerde werking vanuit 1 regionaal loket naar klanten (gemeenten, privé-eigenaars, …) te kunnen organiseren. Wat betekent dat de provinciale medewerker mee in een regionaal team zal functioneren, en anderzijds aangestuurd wordt vanuit de provincie (dienst leefmilieu). Waarbij de provincie het geheel aanstuurt, aangezien ze ook zorgt voor de basisfinanciering van de vzw’s regionale landschappen die functioneren als instrumenten voor het realiseren van provinciale doelstellingen. We zoeken concreet 1 VTE voor de regio Noord – Hageland en 1 VTE voor de regio West – Brabant. De adressen van deze decentrale locaties zijn:
 Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge,
 Regionaal Landschap Groene Corridor vzw, Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde,
 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw, Oude pastorie, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek,
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure

De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke proef op 18 mei 2017 en een mondelinge proef op 2 of 6 juni 2017.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 9 mei 2017 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be.

Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Geert Lefever, diensthoofd leefmilieu, 016 26 72 66, geert.lefever@vlaamsbrabant.be.

Soort betrekking: