You are here

Accountant

Naam bedrijf: 
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding en de analytische boekhouding.
Taken
• Je verzamelt, coördineert en verifieert de boekhoudkundige gegevens;
• Je doet maandelijkse afsluitingen, inclusief het bepalen van het resultaat per afdeling;
• Je stelt wettelijke boekhoudkundige documenten op: balans, resultatenrekening & toelichting;
• Je verschaft alle nauwkeurige info die de directie vraagt;
• Je analyseert het resultaat;
• Je bereidt het meerjarenbudget voor ;
• Je doet ook verwante financiële, fiscale (berekening van belastingen, aangiften enz) en sociale (lonen, balansen, etc.) verrichtingen.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: