You are here

Administratief medewerker

Naam bedrijf: 
OCMW van KOEKELBERG

HOOFDTAAK :
De OCMW-Secretaris bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW.

TAKEN :
Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel
Opvolging kader en personeelsbestand
Deel uitmaken van het Directiecomité en meewerken aan de behandeling van openstaande dossiers
Beheer van de dossiers « verzekeringen »
Beheer van pensioenzaken
Contactpunt voor externe belanghebbenden (POD Integratie, Kruispuntbank, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, leveranciers, inspectiediensten, enz.)
Deelnemen aan het proces van reorganisatie en optimaliseren van de diensten (stroomlijning, informatisering, externe begeleiding, enz.)
Bijdragen tot de ontwikkeling en formalisering van de procedures
De Secretaris bijstaan in haar opdracht als adviseur inzake informatiebeveiliging
Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens
Deelnemen aan de opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen
Opzoeken en verzamelen van informatie (statistieken, verslag werkzaamheden, reglementen, subsidies, projectaanbestedingen, enz.)

BEKWAAMHEDEN :
Tweetalig Nederlands/Frans
Organisatievermogen en ondernemingszin
Vermogen tot analyse en synthese
Inzicht in wetgevingen en regels in verband met de werking van de instelling
Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen
Goede informaticakennis

PROFIEL : Graduaat of master in bestuurswetenschappen, economie, rechten, management, informatica, communicatiewetenschappen…

Soort betrekking: