You are here

ADVISEUR (m/v) inzake stadsontwikkeling en mobiliteit

Naam bedrijf: 
Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties

Het Brussels Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties zoekt een gedreven ADVISEUR (m/v) inzake stadsontwikkeling en mobiliteit.

Het Brussels Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties coördineert en faciliteert de contacten tussen de Brusselse openbare instellingen en de Europese en internationale organisaties die in het BHG gevestigd zijn.

Ter ondersteuning van deze projecten, en ter advisering van de Commissaris, zoekt het CEIO een gedreven medewerker die alle lopende dossiers inzake stadsontwikkeling en mobiliteit opvolgt, waarbij Europese en internationale organisaties betrokken zijn.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Europese en internationale organisaties voor alle vragen inzake stadsontwikkeling en mobiliteit, en je zorgt voor een snelle en klantgerichte behandeling van de vragen. Je organiseert hiertoe de nodige vergaderingen, en je waakt erover dat de belangen van de Europese en internationale organisaties correct worden vertegenwoordigd binnen de gewestelijke ontwikkelings- en mobiliteitsprojecten.

Op basis van jouw contacten adviseer je de Regeringscommissaris over maatregelen en initiatieven die de aanwezigheid van de internationale organisaties structureel kan verbeteren. Tweemaal per jaar verzorg je de inhoudelijke voorbereiding van het politieke overleg tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese instellingen.
Je werkt nauw samen met de betrokken politieke kabinetten en administraties zoals het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), Brussel Mobiliteit, en de Brusselse Bouwmeester, alsook met gemeentelijke en federale diensten. Je onderhoudt daarnaast ook goede contacten met wijkcomités, en alle andere actoren die bij de internationale functie van Brussel betrokken zijn.

In de komende jaren staan een aantal zeer grote projecten in de steigers, die in nauwe samenwerking met het CEIO worden uitgevoerd, zoals de herinrichting van het Schumanplein, de bouw van een nieuw administratief centrum en congrescentrum voor de Europese Commissie, en de renovatie van het Europees Parlement.
more Information : (http://forum.el-wlid.com)

BijlageGrootte
PDF icon vacature CEIO.pdf262.65 KB