You are here

Archiefprojectverantwoordelijke

Naam bedrijf: 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Archivering, dossierbeheer, documentbeheer, meer algemeen informatiebeheer, worden steeds belangrijker voor lokale besturen. Naast de regelgeving (archiefdecreet, decreet openbaarheid bestuur, hergebruikdecreet, …) is er vooral een toenemend besef dat kwalitatief informatiebeheer essentiëel is voor de bedrijfsvoering van lokale besturen.

Piva eGov, het provinciaal intern verzelfstandigd agentschap voor de ondersteuning van lokaal e-government, streeft met de oprichting van een samenwerkingsnetwerk informatiebeheer en een gemeenschappelijk Archiefbeheersyssteem naar schaalvoordelen voor de participerende Oost-Vlaamse lokale besturen.
• Heb je een masterdiploma?
• Ben je een geboren communicator en projectleider die ook niet
afkerig staat van inhoudelijke informatiebeheerstaken?
Dan is deze job misschien iets voor jou
Wat wij specifiek bieden:
• een uitdagend samenwerkingsproject, waarvan de eerste basis is gelegd met Digipolis Gent en de Oost-Vlaamse lokale besturen;
• zeer veel bestaande in-house-expertise rond informatiebeheer;
• de mogelijkheid om je skills in verband met informatiebeheer en projectcoördinatie ten volle in te zetten en verder te ontwikkelen naargelang de behoeften gedefinieerd binnen het samenwerkingsproject

BijlageGrootte
PDF icon Dienstnota en functiebeschrijving197.73 KB
Thema: 
Soort betrekking: