You are here

Bachelors voor de Douane en Accijnzen shift (m/v/x)

Naam bedrijf: 
Federale Overheidsdienst Financiën

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven en de nationale luchthaven te Zaventem.
Je zal tewerkgesteld worden bij de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren.
Je kan eveneens tewerkgesteld worden bij de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten of bij de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.
Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV,…). Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.
Je komt mogelijks in contact met het publiek. Je dient dan ook bereid te zijn bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.
Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent dan ook bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).
Meer info over de jobinhoud?
Voor de functies in de Antwerpse haven:
Dhr. Robert Robbrecht, Regionaal Centrum Directeur van de regio Antwerpen
Telefoon: 02/577 79 19
E-mail: robert.robbrecht@minfin.fed.be

Voor de functies in Zaventem:
Dhr. Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur van de regio Leuven (waaronder Zaventem/Machelen valt)
Telefoon: 02/577 97 92
E-mail: da.regioman.leuven@minfin.fed.be

Er zijn momenteel 20 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen zullen zich bevinden in Antwerpen, Beveren en Zaventem/Machelen.
Er wordt ook een reservelijst aangelegd die snel geconsulteerd zal worden.

BijlageGrootte
PDF icon Bachelors shift NL.pdf409.16 KB
Thema: 
Soort betrekking: