You are here

Beleidsmedewerker

Naam bedrijf: 
Universitaire Associatie Brussel

Bedrijfsdetails:

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is al 45 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt meer dan 15.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen te werk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Universitaire Associatie Brussel (UAB) ondersteunt haar partners VUB en Erasmushogeschool Brussel (EhB) doorheen heel het beleid en voert haar beleid conform art. II.11 van de Codex Hoger Onderwijs en dit in lijn met de samenwerkingsovereenkomst tussen UAB, EhB en VUB.

Functieomschrijving:
De beleidsmedewerker wordt aangestuurd door en verleent ondersteuning aan de algemeen coördinator UAB en rapporteert aan deze laatste en aan de Raad van Bestuur van de vzw UAB.

Een greep uit je takenpakket:

- Werking vzw UAB:
" Dagelijkse werking (brainstorm projecten en samenwerking),
" Bevorderen en exploreren Brussel-focus gezamenlijke projecten,
" Exploratie matchmaking EhB-VUB-Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

- Ondersteuning, notuleren en opvolging van de volgende centrale UAB projecten :
1. Project 'Verder studeren en heroriënteren' (VS&HO)
" Opvolging en coördinatie Stuurgroep VS&HO
" Verspreiden van good practices mbt VS&HO binnen EhB en VUB,
" ism VUB- en EhB-personeel
o uitvoeren van cijferanalyses dienaangaande en bespreking,
o update en communicatie rond online tool 'VS&HO',
" Interassociatieve kadering van case VS&HO
" Opgestarte cases 'VS&HO' tot conclusie brengen, en relevante nieuwe cases opstarten,
" Matchmaking en afstemming curriculum zusteropleidingen,
" Begeleiding organisatie Studienamiddag voor (studie)trajectbegeleiders VUB-EhB,

2. Aansturing van Eerder Verworven Competenties & Eerder Verworven Kwalificaties (EVC & EVK)-project
" Actualisering reglement en procedure EVC,
" Verspreiding good practices EVC binnen de associatiepartners,
" Opstarten projecten rond professionalisering medewerkers mbt VS&HO,
" Opvolging interassociatieprocedure Afwijkende Toelatingsvoorwaarden,

3. Andere decretale projecten begeleiden:
" organiseren vergaderingen van onder meer Brusselse Associatie Studenten (BAST)-raad, opvolging Brusselse Studentenzaken (o.m. materie besproken door Brik, …), Sportraad UAB, project Kick Off The Campus, …

4. Mbt bovenstaande :
" deelname aan UAB-bestuursorganen Dagelijks Bestuur, Raad Van Bestuur, Algemene Vergadering (en eventuele buitengewone of bijzonder Algemene vergadering),
" verzorgen van de in- en externe communicatie,
" uitwerking in samenwerking met UAB-, VUB- en EhB-personeel van communicatiestrategie en/of PR acties van de UAB (zie hoger),
" (ifv duurtijd ev.) medewerking aan inzamelen info en redactie UAB-jaarverslag UAB.

Profiel
- je beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
- Je bent inhoudelijk creatief en hebt een analytische geest.
- Je hebt affiniteit met en kennis van het hogeronderwijslandschap; kennis over het wettelijk kader van 'verder studeren en heroriënteren' strekt tot aanbeveling,
- het vertrouwd zijn met of kennis hebben van de werking van de universitaire associaties strekt tot aanbeveling.
- Je hebt uitstekende verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
- Je gaat resultaat- en oplossingsgericht te werk en je kan zelfstandig en collegiaal werken.
- Je hebt kennis van (basis) statistiek en interpretatie van cijfers.
- Je bent een geboren organisator en multitasker, proactief, matuur, sterk in coördinatie, besluitvaardig, precies, diplomatisch.
- Je neemt graag het initiatief voor concrete en gerichte acties die écht resultaten opleveren.

Aanbod:
Een functie als beleidsmedewerker van de UAB met aanstelling aan de Vrije Universiteit Brussel met schitterende uitdagingen, belangrijke verantwoordelijkheden, creatieve kansen en boordevol variatie.
Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema's die van toepassing zijn in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de volgende extralegale voordelen:
" Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
" groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen
" opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
" een uitzonderlijke verlofregeling
" kinderopvang
De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema's van vandaag: ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire gemeenschap.

Meer informatie vind je op de website www.vub.ac.be onder de rubriek 'Kom werken aan de VUB' - 'Vacatures voor Administratief en Technisch Personeel' - 'Management, administratieve en technisch ondersteunende functies'.

Gelieve bij het opladen van jouw gegevens rekening te houden met het volgende:
1. CV en motivatiebrief opladen
2. Kopie van jouw diploma opladen (bijlage)

Uiterste datum voor het indienen van jouw kandidatuur: 20/03/2018. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie, contacteer dr. Ruddy Verbinnen via rverbin@vub.be en voor meer algemene informatie over werken aan de VUB dhr. Bruno Verwee op het nummer 02/629.10.72

U krijgt bericht over selectie op basis van CV na 20 maart 2018. De selectieproeven staan gepland tussen 21 maart en 05 april 2018. Een sollicitatiegesprek voor de geselecteerde kandidaten is voorzien tussen 16 april en 30 april 2018. Start bij voorkeur voor 15 september 2018.

BijlageGrootte
Microsoft Office document icon Vacature Beleidsmedewerker UAB58 KB
Thema: 
Soort betrekking: