You are here

Consulent Communicatie

Naam bedrijf: 
HISK / Hoger Instituut voor Schone Kunsten

Opdracht
Deze functie heeft tot doel
• de kandidaat-laureaten, het HISK-team en de HISK-bestuursorganen te adviseren en instrueren met betrekking tot hun communicatie.
• de externe communicatie van het HISK te optimaliseren en te stroomlijnen
• via een doeltreffend gebruik van nieuwe en klassieke media het HISK en haar activiteiten, en de activiteiten van kandidaat-laureaten en alumni, bekend te maken naar de stakeholders en doelgroepen.
• de informatie op website en andere media steeds actueel te houden en proactief informatie te vergaren teneinde een doeltreffende communicatie te verzekeren (actief content management)
• actief bijdrage te leveren tot een vlotte dagelijkse werking van het HISK, door het verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning aan de kandidaat-laureaten, de medewerkers van het HISK en de leden van het Vast Buro.

Profiel
• Bachelor diploma in een communicatie-gerichte opleiding (bvb. communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, …)
• Minimaal 3 jaar professionele ervaring met betrekking tot communicatie
• Ervaring met hedendaagse media
• Ervaring met online content management
• En goede voeling met het onderwijs- en beeldende kunstenveld
• Goed ontwikkelde pedagogische en communicatievaardigheden
• De functie vereist een flexibele instelling in functie van piekmomenten en noodwendigheid
• Operationele kennis van Nederlands en Engels - kennis van andere talen is een troef
• Basiskennis informatica (courante kantoortoepassingen)

Arbeidsovereenkomst
De functie is een voltijdse opdracht met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met onmiddelijke indiensttreding.

Inschaling en verloning
De functiehouder wordt ingeschaald in weddeschaal B van het HISK (overeenstemmend met bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld).
Maximaal 20 aantoonbare voor de functie relevante jaren professionele ervaring kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de effectieve startanciënniteit.

Context / rapportering
• De functie vereist een flexibele instelling. De functiehouder is bereid tot onregelmatige werkuren.
• De functiehouder is een belangrijke steunpunt en gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk voor HISK team, de kandidaat-laureaten en alumni en de leden van het Vast Buro. Hij/zij stelt zich dienstbaar op voor het HISK.
• De functiehouder rapporteert aan de zakelijk directeur (rechtstreeks leidinggevende), de afgevaardigd bestuurder, het Vast Buro en de Raad van Bestuur.

Resultaatgebieden
De functie heeft volgende resultaatgebieden:
• Het HISK, haar activiteiten, haar kandidaat-laureaten en haar alumni nationaal en internationaal promoten.
• Instrueren van de kandidaat-laureaten bij het organiseren van hun communicatie.
• Redactie en eindredactie van de externe communicatie van het HISK.
• Up to date houden van de website.
• Samenwerken met externe communicatiebureaus .
• Actief inhoud vergaren en deze via de geschikte vorm en kanalen aan de juiste doelgroepen richten
• Voorstellen doen aan de zakelijk leider, de afgevaardigd bestuurder en het Vast Buro met betrekking tot de communicatiestrategie.
• Administratief ondersteunen van de kandidaat-laureaten, het HISK-team en de bestuursorganen.
• Ontvangen, beantwoorden en opvolgen van correspondentie, telefoon, e-mail, inkomende en uitgaande post, etc. met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de functie.
• Onthalen, begeleiden en helpen van bezoekers.

Generieke functiecompetenties
• Communicatief
• Flexibel
• Zin voor initiatief
• Klant- en servicegericht
• Georganiseerd
• Persoonlijk effectief
• Probleemoplossend
• Stipt
• Teamgericht

Interne en externe relaties
Intern: contacten met kandidaat-laureaten en studenten, de HISK alumni, de zakelijk directeur (rechtstreeks leidinggevende), de curator, de afgevaardigd bestuurder en leden van het Vast Buro, de andere leden van het HISK team

Extern: contacten met kunstenaars, curatoren, gastdocenten, instellingen voor kunstonderwijs, stakeholders en sympathisanten van het HISK, communicatiebureaus, overheden en subsidiënten.

Deelname aan de meetings/evenementen
• Regelmatig werk- en overlegmeetings met kandidaat-laureaten, bezoekers, leveranciers ...
• Regelmatig werk- en overlegmeetings met de zakelijk directeur
• Regelmatig werk- en overlegmeetings met het HISK team
• Regelmatig aanwezigheid op tentoonstellingen of projecten van het HISK of van kandidaat-laureaten
• Ad hoc en op vraag werk- en overlegmeetings met de afgevaardigd bestuurder, het Vast Buro of de Raad van Bestuur

Opmerkingen
Overuren worden niet vergoed maar gecompenseerd in dalperiodes.

Kandidaturen
Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief) uiterlijk op maandag 12 maart 2018 t.a.v. Willem Elias, voorzitter, Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Charles de Kerchovelaan 187A, 9000 Gent, België of digitaal via info@hisk.edu

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: