You are here

Controleur

Naam bedrijf: 
FAVV

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van geprogrammeerde of niet-geprogrammeerde controles van technische installaties, documenten, goederen en diensten met als doel na te gaan of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd. Deze controles hebben als hoofddoel het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en de bescherming van mensen, dieren en planten.

Je oefent controles uit voor het afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen. Je staat ook in voor de verdere opvolging.
Je ziet er op toe dat de Europese en nationale wetgeving juist wordt geïnterpreteerd om aldus duidelijk advies te kunnen geven binnen het team.
Je werkt samen met de andere besturen of met de regionale en lokale overheden om de controles in hun geheel te optimaliseren.
Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag, je neemt maatregelen die tot sluiting van de inrichting kunnen leiden indien je vaststelt dat de wetgeving niet werd nageleefd.
Je voert controles uit onder coördinatie van de verantwoordelijke van de betrokken dienst, op eigen initiatief of op basis van een klacht, na een voedselvergiftiging, in het kader van de uitvoering van het controleplan, op basis van een toelatingsaanvraag of een vernieuwing ervan.
Je organiseert op een min of meer autonome manier je activiteiten bij operatoren. Je besteedt het grootste deel van je tijd aan de controles die je alleen of in team uitvoert (bemonstering, uitvoeren van tests, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, uitvoeren van audits, …).
Je staat in voor het administratief vervolg van deze taken (opstellen van inspectieverslagen, waarschuwingen, klassering, verslaggeving).
Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

BijlageGrootte
PDF icon Controleur.pdf162.94 KB
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: