You are here

deskundige noord-zuidwerking

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een deskundige noord-zuidwerking (m/v) voor de dienst kansenbeleid via werving

Inhoud van de job

We willen bereiken dat jongeren zich als verantwoordelijke burgers gedragen, zich bewust worden van het belang van internationale solidariteit en op die manier bijdragen tot een meer rechtvaardige wereld.
• samen met je collega sta je in voor de realisatie van het programma “Kleur Bekennen” in Vlaams-Brabant.
• samen overtuigen jullie de scholen binnen onze provincie om wereldburgerschapseducatie te verankeren in hun werking én jullie bieden hen daarbij de nodige hulp, inspiratie en ondersteuning.

Dit zijn je taken:
• Advies, begeleiding en vorming van leerkrachten en schoolteams.
• Opsporen, screenen en ontsluiten van educatief aanbod (materiaal in documentatiecentra, workshops in databanken,...).
• Bijdragen aan het educatieve luik van de provinciale Noord-Zuidwerking.
• Relevant netwerk uitbouwen binnen de provincie.

Je profiel

• Je hebt een bachelordiploma.
• Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
• Je werkt samen met de scholen. Je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak & opdracht nuttig kunnen zijn.
• Je brengt je expertise over door het verlenen van advies, het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen. Je doet dit op een manier die aangepast is aan het doelpubliek.
• Je analyseert de vraag van de klant, legt verbanden en ziet oorzaken.
• Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen.
• Je bouwt je expertise verder uit door het verwerven van kennis binnen het vakgebied en het opdoen van relevante ervaring. Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
• Je staat in voor een efficiënte en inhoudelijke correcte voorbereiding en organisatie van de eigen werkzaamheden & voor een efficiënte planning, opvolging en organisatie van projecten of projectonderdelen.

Ons aanbod

• Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,49 en € 3256,16. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,95 en € 3688,45. Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3716,34 en € 4064,97. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven, vlakbij het treinstation en de bushalte.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure

De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke proef op 6 december 2017 en een mondelinge proef op 19 december 2017.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2017 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be.

Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Lieve Geens, diensthoofd kansenbeleid, 016 26 77 07, lieve.geens@vlaamsbrabant.be.

Soort betrekking: