You are here

deskundige ruimtelijke ordening

Naam bedrijf: 
stadsbestuur Herk-de-Stad

Stadsbestuur Herk-de-Stad
zoekt gemotiveerde kandidaten voor de functie van

deskundige ruimtelijke ordening
contractueel – voltijds – niveau Bv

Jobinhoud:
• Je waarborgt een degelijke voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, rekening houdend met de geldende reglementering (behandeling vergunningsdossiers RO).
• In samenspraak met de stedenbouwkundig ambtenaar en het afdelingshoofd Grondgebiedzaken ben je betrokken bij het vergunnings- en handhavingsluik, het gemeentelijke grond-en pandenbeleid en het planningsluik van de dienst ruimtelijke ordening.
• Samen met de GIS-deskundige beheer je de gemeentelijke verordeningen, het plannen-, vergunningen- en leegstandsregister en het register van de onbebouwde percelen
• Je overlegt met de hogere overheid, volgt de wetgeving op en ondersteunt hierin de administratieve medewerkers van de dienst.

Profiel :
• Minimaal een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of gelijkgesteld).
• Affiniteit met de bestaande reglementeringen inzake ruimtelijke ordening en GIS of een specifieke opleiding ruimtelijke ordening. Notie milieuwetgeving is een troef.
• Je bent bereid je kennis actueel te houden door het volgen van opleidingen.
• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.
• Je werkt zelfstandig, nauwgezet en klantgericht.

Wij bieden:
• De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
• Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke en professionele groei.
 Salarispakket op B-niveau (geïndexeerde bruto maandwedde min. € 2.412,49 - max. € 3.256,16).(tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden
genomen)
• Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...
• Aanleg werfreserve voor de duur van drie jaar.

Interesse ?
Bezorg je motivatiebrief - met uitgebreid cv en kopie van de gevraagde diploma’s - aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 20 september 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: