You are here

Directie assistent B1-B3 OF C1-C3

Naam bedrijf: 
Gemeentebestuur Kraainem

Functiebeschrijving
• Agendabeheer; afspraken/vergaderingen regelen en deze inplannen in de
agenda van de gemeentesecretaris
• De vergaderingen van de gemeentesecretaris voorbereiden (zaal reserveren
en gebruiksklaar maken, drank/broodjes voorzien, kopieën/bundels
voorzien…), en ervoor zorgen dat de te bespreken dossiers volledig zijn
• Indien nodig notuleren
• Communicatie en informatie gericht aan de gemeentesecretaris coördineren
en waar nodig behandelen – (o.a. beheer van Outlook mailbox)
• Indien nodig informatie verdelen onder de leidinggevenden, medewerkers,
het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad,…
• Ondersteuning bieden bij specifieke projecten en er samen voor zorgen dat
het resultaat behaald wordt (bv. integratie gemeente/OCMW, BBC,… )

BijlageGrootte
PDF icon Directie assistent B1-B3 OF C1-C399.71 KB
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: