You are here

Dossierbeheerder expert (m/v/x) – Startbaanovereenkomst van 1 jaar

Naam bedrijf: 
RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. De RVA is een moderne sociale parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking, tijdskrediet. Meer info is te vinden op www.rva.be.

Wij werven dossierbeheerders-experten aan voor de volgende entiteiten van RVA:
- Turnhout, Leuven en Brussel

Je kan de adressen van de verschillende plaatsen van tewerkstelling terugvinden op onze website: www.rva.be > Kantoren.

Taakinhoud

• Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers in het kader van de toepassing van de werkloosheidsreglementering en de reglementering inzake andere materies waarvoor de RVA bevoegd is (loopbaanonderbreking, controle, etc.);
• Je analyseert de ontvankelijkheid van een dossier op basis van de reglementering, je voert gesprekken met klanten, je maakt verslagen op en je neemt beslissingen;
• Je controleert en valideert de kwaliteit van de afgewerkte dossiers;
• Je beantwoordt de vragen van klanten en andere administraties over dossiers op een correcte en uniforme wijze en je bezorgt hen alle informatie die te maken heeft met de behandelde domeinen, mondeling of schriftelijk;
• Je analyseert klachten of vragen, je houdt zo objectief mogelijk rekening met de
situatie van de klager, je neemt een correcte beslissing binnen de termijnen en je
antwoordt aan de klant op een duidelijke, correcte en bondige manier;
• Je bestudeert de nieuwe reglementering of de veranderingen in de reglementering en je legt deze duidelijk en eenvoudig uit aan de medewerkers van één of meerdere diensten, mondeling of schriftelijk. Je leidt nieuwe medewerkers op;
• Je rapporteert aan het diensthoofd, je doet verbeteringsvoorstellen en je formuleert pertinente adviezen aan de hiërarchie over de reglementering.

Je profiel

Deelnemingsvoorwaarden

• Je bent minder dan 25 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst van minstens 1 jaar);
• Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (professionele of academische bachelor) of je bent laatstejaarsstudent in deze richting.

Competenties
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheiden en kennis eigen te maken;
• Je beschikt over inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties;
• Je ben in staat om een complexe reglementering snel onder de knie te krijgen en correct toe te passen;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Een goed motivatie is noodzakelijk.

Selectieprocedure

1. Selectietest: schriftelijke proef (afhankelijk van het aantal kandidaten dat in aanmerking komt voor de functie, zal deze proef wel of niet georganiseerd worden).
Vereiste minimum om te slagen: 12/20. Enkel de geslaagden zullen worden uitgenodigd voor het interview.
2. Interview: evalueert of je competenties (zie profiel) overeen komen met de jobvereisten. Je motivatie is ook belangrijk. Mogelijk krijg je voorafgaand aan het interview een gevalstudie aangeboden die je moet voorbereiden.
Vereiste minimum om te slagen: 24/40.

Opgelet: indien je solliciteert voor verschillende werkloosheidsbureaus zal je slecht één keer worden uitgenodigd voor het interview. Je score op het interview zal gelden voor alle werkloosheidsbureaus.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden van 1 jaar.
Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 27.568,64 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• Voordelige hospitalisatieverzekering
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• Mogelijkheid om toe te treden tot een voordelig gsm-tariefplan
• Glijdende werkuren in een 38-uren week
• 26 verlofdagen
• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup te nemen
• Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
• Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• Kinderopvang tijdens de schoolvakanties
• Allerlei sociale voordelen

Interesse?
Je kan solliciteren tot en met 10/07/2017:
bij voorkeur via e-mail: jobs.hrm@rva.be
of via post : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, t.a.v. dienst Werving

Gelieve duidelijk te vermelden in je sollicitatie voor welk werkloosheidsbureau je solliciteert.
Je kan je kandidaat stellen voor meerdere werkloosheidsbureaus, maar je zal slechts 1 keer worden uitgenodigd voor het interview.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de dienst Werving.
Tel: 02/515.41.89

BijlageGrootte
PDF icon Dossierbeheerder expert RVA23.08 KB
Soort betrekking: