You are here

e-learning ontwikkelaar (deskundige ICT ondersteuning)

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een e-learning ontwikkelaar (deskundige ICT ondersteuning) (m/v) voor het PIVO via werving

Inhoud van de job

Het PIVO is het Vlaams-Brabantse provinciale opleidingscentrum voor openbare besturen en meer specifiek ook voor veiligheidsdiensten (politie, brandweer, ambulanciers). Het richt zich voor bepaalde opleidingen ook naar bedrijven (zie website www.pivo.be). Het PIVO is vlot bereikbaar met openbaar vervoer en gelegen te Asse (deelgemeente Relegem) op ca. 1 km van de Brusselse Ring.

Het PIVO zal in de toekomst meer en meer gaan inzetten op nieuwe leervormen als virtueel oefenen, E-learning en Blended learning. Het is daarvoor op zoek naar een deskundige ICT ondersteuning.

Je zal deel uitmaken van de IT-cel van het PIVO die de opleidingen, docenten en collega’s op de site ondersteunt.

• Je ontwikkelt opleidingen die afgestemd zijn op toekomstige, voornamelijk digitale, gebruikersverwachtingen van de specifieke doelgroepen.
• Multimedia, social –media en web- toepassingen zijn je dus niet vreemd en je beschikt over de competenties om de inhoud van een opleiding op een uitnodigende en aantrekkelijke manier te vertalen in een formaat dat geschikt is voor E - learning / Blended learning, en andere virtuele opleidings- ( oefen-)programma’s.
• Je zal de komende jaren mee instaan voor de implementatie van een nieuwe administratief beheerssysteem voor opleidingen, waar ook het platform voor de ontwikkeling van e-learning modules deel van zal uitmaken.
• Je bemant mee de IT-helpdesk van het PIVO en je kan collega’s, docenten, cursisten, … verderhelpen bij ict-problemen.

Profiel

• Je hebt een bachelorsdiploma bij voorkeur in de toegepaste informatica, richting applicatieontwikkeling (Apps & gamificatie) OF
• Je hebt 2 jaar beroepservaring op het vlak van ontwikkeling van online (web) leer content en/of applicaties.
• Je beschikt over de brede algemene kennis van hardware, software en computernetwerken.
• Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.
• Je bouwt je expertise verder uit door het verwerven van kennis binnen ICT en het opdoen van relevante ervaring.
• Je bent een teamplayer en bewust van het belang van een vlotte en duidelijke communicatie, en dit naar zowel een klant zonder technische bagage als naar je collega’s toe.
• Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.
• Je kan je aandacht verdelen over verschillende werkzaamheden en je houdt van afwisseling.
• Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig.

Aanbod

• Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,49 en € 3256,16. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,95 en € 3688,45. Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3716,34 en € 4064,97. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het PIVO te Asse.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure

Indien je beschikt over een bachelordiploma zal de selectie bestaan uit een schriftelijke proef in januari 2018 (mogelijks nog eind december 2017) en een mondelinge proef in januari 2018.

Indien je niet beschikt over een bachelordiploma maar wel over twee jaar relevante beroepservaring zal je in eerste instantie in december 2017 een niveautest afleggen en indien je geslaagd bent, sluit je aan bij bovenstaande data van de schriftelijke en mondelinge proef.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2017 je kandidatuur, je relevante beroepservaring en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be.

Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Geert Hollants, bestuurssecretaris informatica PIVO, 02 456 89 29, geert.hollants@vlaamsbrabant.be.

Soort betrekking: