You are here

Educatief medewerker Leerwinkel (vervangingsopdracht)

Naam bedrijf: 
Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige organisatie die volop inzet om de werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Dat doen we door ruim te denken en te werken. Onze missie? De positie op de arbeidsmarkt versterken van alle Brusselse werkzoekenden, zeker van jongeren en kwetsbare groepen. Samen met een netwerk aan partners ontwikkelen we innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie.

Eén van onze initiatieven is Leerwinkel Brussel. Hier informeren, begeleiden en oriënteren we Brusselaars (vanaf vijftien jaar) die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject. We bieden neutrale informatie en advies over het Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel en verlenen een integrale dienstverlening in nauwe samenwerking met de Brusselse werkwinkels.

Meer informatie omtrent Tracé Brussel vzw vind je op www.tracebrussel.be

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: