You are here

EMPLOYEE INFO TANGLE

Naam bedrijf: 
Evance

Over de jaren heen verzamelt een werkgever aardig wat informatie over de werknemer. Wanneer is hij/zij gestart? Wat zijn de persoonlijke gegevens? Welke trainingen zijn er gevolgd? Welke certificaten werden behaald? Welke afspraken werden er gemaakt doorheen het jaar als tijdens de evaluatiegesprekken?
Al deze informatie is momenteel verspreid over verschillende kanalen (mail, Slack, Trello, …) en het gevaar bestaat dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien.

DE OPLOSSING?

Jij, als full stack wizard, kan deze wirwar van informatie een definitieve halt toeroepen! Je tovert namelijk een web app uit je mouwen (React/Angular/Node) waardoor alle informatie meteen overzichtelijk geraadpleegd kan worden en er niets over het hoofd kan gezien worden.

REQUIREMENTS

Overzicht van de persoonlijke gegevens per werknemer
Evolutie van het salaris
Overzicht van de actiepunten die uit het evaluatiegesprek zijn voortgekomen
Overzicht van de gevolgde trainingen/conferences
Onboarding nieuwe werknemer
Document manager
Werknemers kunnen aangeven welke trainingen/conferences ze zouden willen bijwonen
Gmail login
Meldpunt voor gebreken aan de CV’s

JIJ?

Je bent gebeten door front-end, in het bijzonder mobile, en kijkt ernaar uit een app te ontwikkelen die meteen op zowel iOS als Android draait.

WIJ?

Voor Evance is front-end de belangrijkste bouwsteen van je web of mobiele app. Evance heeft de expertise om het front-endproces van begin tot eind af te werken, van concept over design, UI en UX tot development. Jij focust intussen op je eigen business.
Kijk voor meer info op onze website www.evance.be

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: