You are here

Fiscaal Controleur (m-v-x)

Naam bedrijf: 
Federale Overheidsdienst Financiën

Fiscaal controleur (m/v/x)

JOBINHOUD:
• Je behandelt en volgt fiscale dossiers op. Je verzorgt de erbij horende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op, zoals verslagen en pv’s. Je past de geldende reglementering toe en zoekt indien nodig de correcte informatie op.
• Je analyseert en controleert (mogelijk ook ter plaatse) de strikte naleving van de reglementering van fiscale zaken en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren en te bestraffen.
• Je werkt mee aan de in ordestelling van dossiers, voert opzoekingen uit in het archief of de beschikbare documentatie, al dan niet op vraag van interne of externe klanten. Daartoe leer je ook werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën.
• Je bent contactpersoon, ontvangt belastingsplichtigen aan het loket en beantwoordt frequent voorkomende vragen via telefoon. Aan rechthebbenden reik je attesten uit in verband met hun fiscale toestand (bijv. voor het verkrijgen van een studiebeurs).
• Je organiseert je eigen werk en bepaalt –uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s– in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden.
• Je bent leergierig en wil levenslang leren. Je volgt de cursussen die je worden aangeboden, je werkt je kennis en vaardigheden constant bij en benut je doorgroeimogelijkheden. Daarbij word je uiteraard gesteund door een goed uitgebouwd intern opleidingssysteem, de opleidingen die je volgt maken daarbij gewoon deel uit van je dagtaak.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek.

Maatschappelijke relevantie van de functie:
• Je draagt ertoe bij dat iedereen zijn bijdrage levert door een tijdige en juiste heffing van de belastingen, je zorgt ervoor dat elke belastingsplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt zodat deze middelen optimaal kunnen worden ingezet voor het maatschappelijk belang.

Meer info over de jobinhoud?
VANNIEUWENHUYSE Laurent - Centrumdirecteur KMO Brugge
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/80 933
E-mail: laurent.vannieuwenhuyse@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

WERKGEVER:
Er wordt een reservelijst van 250 personen opgesteld voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën. Deze reserve zal snel geconsulteerd worden.
De plaatsen zullen zich in Brussel, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Leuven, Lier en Vilvoorde bevinden. Bijkomende standplaatsen zijn niet uitgesloten.

De Algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

BijlageGrootte
PDF icon Fiscaal controleur.pdf390.74 KB
Soort betrekking: