You are here

Integratie van een performance en load testing tool in een CI (Continous Integration) omgeving

Naam bedrijf: 
M2Q

Stage opdracht:

Iedereen ergert zich weleens aan een trage website of toepassing! Wij als software PERFORMANCE-testers kunnen deze frustratie mee helpen weg nemen!

De bedoeling is dat je na analyse van de verschillende bestaande load en performance tools een geschikte tool inbouwt in het automation framework van M2Q.

De programmeertaal die je hiervoor moet gebruiken is Java in combinatie met de taal van de gekozen tool.

Wij willen nl. met ons automation framework een performantie-test laten uitvoeren na elke aangebrachte change in een applicatie. Na het lopen van die test, willen we een rapport kunnen genereren met de resultaten.

Afhankelijk van het type applicatie kan een threshold bepaald worden. In een CI-omgeving worden nl. niet alleen de functionele testen van een applicatie geautomatiseerd, maar wordt ook de performantie constant gemonitord.

De resulterende code moet je toelichten aan onze Test Engineers, zodat ze hier ook gebruik van kunnen maken bij hun klanten.

Geplande activiteiten:
• Analyse van verschillende bestaande load en performantie-tools (commerciële + free tools)
• Ontwerp van de code om een aantal standaard performancetesten te laten lopen op de SUT (Software Under Test).
• De resultaten omzetten naar een consulteerbaar rapport.
• Implementatie en testen van de oplossing in het M2Q automation framework
• Documenteren (doc) en presenteren van de gebouwde oplossing (ppt)

Gewenst profiel:
• Basiskennis van Java
• Interesse in automation
• Interesse in softwaretesting en kwaliteit

Bedrijfsvoorstelling:
M2Q is een software testing bedrijf dat deel uitmaakt van de Cronos Groep die ongeveer 5000 specialisten telt binnen de verschillende units/competence centers. Voor alles kan er binnen Cronos een oplossing worden gevonden!

Door de vlakke organisatiestructuur binnen M2Q, hebben we een zeer nauw contact met onze consultants en kunnen we snel en flexibel reageren op vragen van onze klanten. Wij zijn niet zomaar één van de vele consultancy firma’s, maar streven steeds naar het bereiken van een partnership met onze klanten én consultants. We denken niet in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar werken SAMEN.

We hebben bovendien een unieke samenwerking met Passwerk uitgebouwd. Passwerk is een organisatie met sociaal oogmerk en profileert zich uitdrukkelijk als een bedrijf met test engineers met een autismespectrumstoornis. Samen met Passwerk willen we er mee voor zorgen dat mensen met autismestoornissen een plaats krijgen in het economisch maatschappelijk gebeuren.

Aanbod
Je zal begeleid worden door M2Q consultants met ruime ervaring. De kennis die je bij deze stage opbouwt vormt zeker een waardevolle basis voor je IT-carrière. M2Q is een bedrijf waar werk en fun centraal staan!

M2Q is ook steeds op zoek naar nieuwe mensen dus een vervolgtraject in de vorm van een vast contract behoort zeker tot de opties!

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: