You are here

IOT DEPENDENCY GRAPH

Naam bedrijf: 
Vectr consulting

Je gelooft in de toekomst van het Internet der Dingen? Je bent gefascineerd door de manier waarop toestellen en applicaties met elkaar verbonden zijn, maar ook afhankelijk van elkaar zijn? Vectr.Consulting zoekt een IoT-fanaat om een dependency graph te bouwen!

INTRODUCTIE

Het internet der dingen (IoT) zorgt voor een exponentiële groei van het aantal componenten die van elkaar afhangen. Sensoren sturen data bv. door naar cloud services via gateways. De cloud services hangen vanaf dan af van die sensoren, maar ook van de gateway en alle bijhorende software en versies daarvan. Dit wordt een groot web van afhankelijkheden, waarbij het aanpassen of falen van een component grote gevolgen kan hebben.
De governance van zulke systemen kan daardoor zeer complex zijn. Een kaart van de infrastructuur of dat web der afhankelijkheden is een hele ondersteuning. Hiervoor is een grafendatabank - zoals Neo4J - een handige manier om de gegevens op te slaan. Specifieke padqueries helpen dan bepaalde governancevragen snel te beantwoorden en te visualiseren.

OMSCHRIJVING

Doel van de stage is om aan de hand van IoT configuratiebestanden een dependency graph op te bouwen en te visualiseren, alsmede bepaalde governance-activiteiten te ondersteunen via een webinterface. Dit moet aan de hand van een werkende demo-opstelling worden aangetoond.
Technologieën die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bv. YAML, Python, Neo4J, voor de back-end dataverwerkingen, en D3.js en React voor de front-end user interface.

ONS AANBOD

We maken van je stage een echt project, alle facetten van een real-life project komen aan bod. Bovendien zal je met de ondersteuning van onze coaches heel wat ervaring opdoen.

WIE ZIJN WIJ?

Vectr.Consulting is een dynamisch team dat slimme data-inzichten verwerft door verschillende bronnen te combineren en deze te integreren in één holistische aanpak waarin slimme innovatie en data insights centraal staan. Voor meer info kan je steeds terecht op onze website www.vectr.consulting

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: