You are here

Juridisch adviseur M/V - bemiddelaar in familiezaken

Naam bedrijf: 
CAW Brussel

Team Begeleiding Vacature CAW Brussel -
1 halftijdse hulpverlener (0,5 VTE) juridisch adviseur M/V - bemiddelaar in familiezaken
Contract onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding

Plaats binnen de organisatie:

De hulpverlener maakt deel uit van het team Begeleiding binnen de cluster Relaties.
De juridisch adviseur / bemiddelaar participeert in inhoudelijke werkgroepen op niveau van de cluster en/of CAW Brussel.
De juridisch adviseur / bemiddelaar rapporteert aan de teamcoördinator over de uitvoering van de opdrachten.
De plaats van tewerkstelling: Brussel.

Taakomschrijving:
JURIDISCH ADVIES IN PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Je geeft juridisch advies aan hulpvragers met vragen rond familierecht. Je geeft partners die beslist hebben hun relatie te beëindigen informatie en advies over het scheidingstraject (trajectbemiddeling). Je ondersteunt collega’s met juridisch advies inzake familierecht.
Je volgt recente wetgeving op en neemt deel aan teamvergaderingen en intervisie.
SCHEIDINGSBEMIDDELING
Scheidingsbemiddeling kan een hulp zijn voor partners die beslist hebben om hun relatie te beëindigen en die zelf de gevolgen van hun (echt)scheiding willen regelen. De bemiddelaar helpt hen bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen, de goederen, het huis, …. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de (echtscheidings) overeenkomst door de rechtbank.
OUDERSCHAPSBEMIDDELING
In een ouderschapsbemiddeling help je ouders te onderhandelen over ouderschap na scheiding met als doel het bereiken van een overeenkomst omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en/of kostenregeling. De bemiddelaar helpt de ouders bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de ouderschapsovereenkomst door de rechtbank.
Je bemiddelt in conflicten tussen jongeren en hun ouders, tussen grootouders en kinderen, ...Je werkt in nauw overleg met het multidisciplinair team in het kader van een integrale begeleiding. Daarnaast geef je een aantal vormingen rond het thema scheiding, in samenwerking met een preventiemedewerker.

Wij vragen:
- Een gemotiveerde medewerker met een basisdiploma in de menswetenschappen, bij voorkeur een maatschappelijk adviseur, sociaal-juridische dienstverlening, juridisch adviseur of gelijkwaardig door ervaring met oog voor welzijnsnoden.
- Een bijkomend diploma bemiddelaar in familiezaken en een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie is een pluspunt
- Kennis van familierecht
- Minimaal 3 jaar ervaring in hulpverlening
- Vlot en constructief kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair team
- Kennis sociale kaart Brussel
- Basis informatica
- Goede kennis van Frans/Engels, kennis van andere taal is een pluspunt

Profiel:
- Vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren, structureren en analyseren
- Zich flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
- Interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
- Interesse voor multiculturele hulpverlening
- Bereid tot interne en externe samenwerking
- Bereid tot avondwerk
- Correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy
- Heeft oog voor de belangen van alle betrokken partijen
- Vertrouwd zijn met eerstelijnswelzijnswerk
- Op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren.
- Administratieve en technische vaardigheden

Ons aanbod:

- Contract onbepaalde duur
- Verloning volgens barema B1c (PC 319.01)
- Extralegale voordelen

Procedure:

- Graag uw sollicitatiebrief met CV en attest opleiding bemiddeling in familiezaken voor 1 oktober per email naar Anja Mertens, coördinator Team Begeleiding jobs@cawbrussel.be. Voor inhoudelijke info kan je contact opnemen met Anja Mertens op 0476/92.63.83.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: