You are here

Juridische Secretariaat

Naam bedrijf: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedeslketen en Leefmileiu

Wij zoeken:
De Nederlandstalige afdeling van de juridische dienst « geschillen en advies » van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelt een onbezoldigde stageplaats open voor een student die ervaring wenst op te doen binnen een team van juristen en die de theorie in de praktijk wil omzetten.

Wij bieden :
- een aangename werksfeer ;
- coaching;
- de mogelijkheid tot het autonoom organiseren van zijn/haar werk naarmate de stage vordert;
- korte communicatielijnen zodat er ruimte is voor ideeën;
- De stage is onbezoldigd, het woon-werkverkeer wordt vergoed na afloop van je stage.

Wij vragen:
- een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans is een meerwaarde;
- zin voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
- een beschikbaarheid voor een periode van 1 tot 3 maanden of van minstens één dag per week ;
- sterke werkethiek
- goede organisatieskills

Als u geïnteresseerd bent of u wenst meer informatie, aarzel dan niet contact op te nemen met :
- Leen Hoefnagels: leen.hoefnagels@gezondheid.belgie.be
Voornaamste missie van de juridische dienst

De juridische dienst is samengesteld uit 10 personen en heeft volgende taken :

- de « administratieve boetedossiers » beheren naar aanleiding van processen-verbaal, opgesteld door de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid of door de politie voor overtredingen op het rookverbod, de verkoop van alcohol of tabak aan minderjarigen, op de cosmeticareglementering, etc.

- geschillendossiers behandelen in dewelke de FOD Volksgezondheid betrokken is, bv. voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof;

- adviezen geven over arbeidsongevallen ;

- wetsontwerpen herlezen en zien of de regels rond « legistiek » werden gerespecteerd ;

- interne en externe vragen beantwoorden via een advies Voorbeelden van taken De mogelijke taken zijn:

-verwerken van inkomende en uitgaande post

- invoeren/coderen van de processen-verbaal in een juridisch IT systeem;

- versturen van briefwisseling;

- ingeven van betalingen van de boetes;

- beantwoorden van vragen van klanten en controleurs;

-notuleren bij vergaderingen

- contact opnemen met parketten om de stand van een dossier te kennen.

Plaats :
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
(vlakbij Station Brussel-Zuid)

Soort betrekking: