You are here

Kinderbegeleid(st)er in buitenschoolse kinderopvang

Naam bedrijf: 
Stad Aalst

Functieomschrijving

De begeleid(st)er buitenschoolse opvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van kleuters en lagere schoolkinderen in groepsverband voor, tussen en na de schooluren tijdens de schoolperiode en van kleuters (2,5 tot 6 jaar) tijdens de schoolvakanties. Een greep uit het takenpakket: begeleiden tijdens de eet- en speelmomenten, samenwerken met collega's, communiceren met ouders, onderhouden en inrichten van het lokaal, instaan voor de dagelijkse zorg voor de kinderen.
De begeleid(st)er rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst Onderwijs en aan de directeur van de betrokken school.

Aanwervingsvoorwaarden

De kandidaten (m/v) moeten houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs (kinderzorg) of daarmee gelijkgesteld. Het diploma dient erkend te zijn door Kind & Gezin en moet als kopie ingediend worden bij de sollicitatie.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan door het bezorgen van jouw CV met kopie van je diploma via personeelsdienst.selecties@Aalst.be.

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op: 29 oktober 2017.

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via personeelsdienst.selecties@Aalst.be.

Selectieprocedure

Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op vrijdag 10 november 2017 (indien veel kandidaten ook op donderdag 9 november 2017).

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal C1-C2 (vanaf €1864,40/maand, afhankelijk van anciënniteit en relevante werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie, ..)
- Contract bepaalde duur OF vervangingscontract

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: