You are here

Klachtenbehandelaar Juridische dienst

Naam bedrijf: 
ACV Brussel en ACV Leuven

Het ACV is al meer dan 125 jaar een sterke syndicale beweging en uitgegroeid tot een invloedrijke en gerespecteerde sociale partner en een organisatie gekend voor haar diensten. Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,7 miljoen leden, ook de collega's van de juridische dienst. Zij staan in voor de juridische procedures bij arbeidsrechtbank en arbeidshof en zijn het referentiepunt voor centrales en dienstencentra/syndicaal loket voor gespecialiseerde en geïndividualiseerde raadgeving.

WERVINGSRESERVE VOOR DE JURIDISCHE DIENST IN BRUSSEL EN LEUVEN
KLACHTENBEHANDELAAR (m/v) voor NED dossiers

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: