You are here

Landmeter-expert

Naam bedrijf: 
Stad Leuven

Wat houdt de job in?

• Je voert opmetingen uit als beëdigd landmeter
• Je wordt ingeschakeld in geval van discussies over de scheidingslijn of afpaling van de eigendommen tussen de stad en haar burgers of in een onteigeningsprocedure
• Je bent leidend ambtenaar bij kleine tot middelgrote wegenis- en rioleringswerken en werkt hiervoor nauw samen met de toezichter en een ontwerper-tekenaar
• Je volgt de werken op en verleent advies op de bestekken die worden aangeleverd door derden (projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen,…)

Wat verwachten we van jou?

• Je hebt een masterdiploma behaald
• Je hebt ervaring in het opmeten van percelen, het uitzetten van werken en opvolgen van wegenwerken. Deze ervaring kan professioneel zijn of verworven in het kader van een hogere opleiding.
• Je voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert
• Je hebt de eed afgelegd bij de rechtbank van eerste aanleg om de opdracht van beëdigd ambtenaar te kunnen opnemen
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B (bij indiensttreding)

Wat bieden we jou?

• Statutaire functie, graad: adviseur
• Je verdient tussen € 3.046,98 en € 4.741,30 per maand voor een voltijdse functie. Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid en relevante beroepservaring uit de privésector volledig over. Een loonsimulatie vraag je aan via sollicitaties@leuven.be
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk, 35 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie (afhankelijk van je prestaties in het voorgaande jaar), ...

Hoe solliciteren?

Je sollicitatie bestaat uit:
• kopie van je diploma(‘s)
• sollicitatieformulier (via www.leuven.be)

Bezorg ons je sollicitatie ten laatste 10 januari 2018:

• per e-mail via sollicitaties@leuven.be (max. 8MB, je krijgt onmiddellijk een bevestiging per e-mail)
• per post: Stad Leuven - College van burgemeester en schepenen
Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
• door afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor (onderteken een ontvangstbewijs).

Hoe verloopt de selectie?

De selectieprocedure bestaat uit:
• een cv-screening
• een mondeling gedeelte met case (8 februari 2018)

BijlageGrootte
PDF icon HTMLAdvLandmeterExpertFinaal.pdf133.13 KB
Soort betrekking: