You are here

Maatschappelijk assistent regio Vl.Brabant - vervangingscontract

Naam bedrijf: 
Federatie van de Socialistische Mutualiteit Brabant

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 615.000 leden. Om de dienstverlening van de sociale dienst te optimaliseren zoeken wij in het kader van een vervangingsovereenkomst een maatschappelijk assistent.

Thema: 
Soort betrekking: