You are here

Maatschappelijk Werker Sociale dienst (voltijds vervangingscontract)

Naam bedrijf: 
OCMW Denderleeuw

Je werkt in de sociale dienst en staat samen met een collega in voor de integrale begeleiding van erkende vluchtelingen, illegalen op vlak van wonen, gezondheid, werken en welzijn. Daarnaast sta je ook in voor de opvang en begeleiding van asielzoekers die verblijven in een LOI-woning in afwachting van hun asielprocedure. Je helpt hen bij hun integratie in onze samenleving.
Startdatum : 1 augustus 2017 (vervanging zwangerschapsverlof)

Soort betrekking: