You are here

Management assistent (M / V) voor de dienst Stedenbouw

Naam bedrijf: 
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Stedenbouw heeft een belangrijke invloed op de woon- en leefomgeving.
Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, enzovoort.

De kerntaken van een dienst Stedenbouw hebben tot doel om die ruimtelijke omgeving en het patrimonium zo goed mogelijk te beheren, waardoor de leef- en bewoonbaarheid door de diverse gebruikers in optimale omstandigheden kan gebeuren met een minimum aan conflictsituaties. Daarnaast is de dienstverlening aan de burgers een van de prioriteiten.

De huidige meerderheid wenst een stadsplanning te bevorderen die de ziel van de verschillende wijken (die de gemeente vormen en de aantrekkingskracht ervan zijn) respecteert en een ruimtelijke ordening die de sociale contacten begunstigt. Ze zal de voorkeur geven aan de architecturale kwaliteit en de gezelligheid en zal de burgers informeren en met hen te overleggen bij elk project omtrent herinrichting, bouw of renovatie ongeacht of het gaat om het wegennet, de groene ruimten, overheids- of private gebouwen.

De volledige beschrijving van de functie vindt u door de link in bijlage te activeren.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: