You are here

medewerker investeringssubsidies welzijns- en gezondheidsvoorzieningen (deskundige ‘Vlabzorginvest’)

Naam bedrijf: 
provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse medewerker investeringssubsidies welzijns- en gezondheidsvoorzieningen (deskundige ‘Vlabzorginvest’) (m/v) via werving

In de provincie Vlaams-Brabant zijn er beduidend minder welzijns- en zorgvoorzieningen dan in de andere Vlaamse provincies. Deze achterstand in het welzijns- en gezondheidsaanbod is het grootst in het arrondissement Halle-Vilvoorde, meer bepaald in de Rand rond Brussel.
De Vlaamse overheid heeft voor het wegwerken van die achterstand middelen en de bevoegdheid toegewezen aan het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest. Dit fonds zal het mogelijk maken om gronden en panden ter beschikking te stellen of te verwerven via aankoop, leningen of investeringssubsidies.

Inhoud van de job

Je bent dossierbeheerder en ondersteunt de werking van Vlabinvest m.b.t. het zorgluik:
• Je behandelt projectaanvragen van a tot z. Je faciliteert en begeleidt de initiatiefnemers bij de ontwikkeling van hun dossier.
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve opvolging van de zorgprojecten van Vlabinvest. Je werkt hiervoor nauw samen met de medewerkers van Vlabinvest.
• Je ondersteunt de stafmedewerker investeringssubsidies welzijns- en gezondheidsvoorzieningen (bestuurssecretaris ‘Vlabzorginvest’).
• Je volgt de evoluties m.b.t. het welzijns- en gezondheidsaanbod in Vlaams-Brabant op, in nauwe samenwerking met het provinciale steunpunt Data & Analyse dat instaat voor de monitoring van het aanbod.
• Je plaats van tewerkstelling is het provinciehuis Vlaams-Brabant, maar je verplaatst je regelmatig binnen de provincie.

Profiel

• Je hebt een bachelordiploma.
• Je hebt een basis in en kennis van het werkveld en beleid inzake welzijn en gezondheid. Ervaring met bouwdossiers in de welzijns- en gezondheidssector, met het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en met de Vlaamse administratie in het algemeen strekken tot aanbeveling.
• Je werkt proactief, pragmatisch en hands on in de ondersteuning van infrastructuurprojecten van nieuwe of bestaande initiatiefnemers.
• Je bent flexibel ingesteld, diplomatisch en zeer contactvaardig. Je hebt zin voor initiatief.
• Je kan zelfstandig werken, motiveren en werken met een grote nauwkeurigheid.
• Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig.
• Je hebt een goede kennis van Word en Powerpoint en bent bereid te leren werken met een nieuwe applicatie om subsidiestromen te beheren.

Aanbod

• Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,49 en € 3256,16. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,95 en € 3688,45. Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3716,34 en € 4064,97. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur) m.i.v. 1 januari 2018.
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure

De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke proef op 13 december 2017 en een mondelinge proef op 25 OF 29 januari 2018.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2017 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be.

Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Erwin Daenen, diensthoofd Welzijn, 016 26 73 38 of 0477 77 11 91, erwin.daenen@vlaamsbrabant.be OF met Sarah Claeys, coördinator Vlabinvest, 016 26 79 88, sarah.claeys@vlabinvest.be.

Soort betrekking: