You are here

OMGEVINGSAMBTENAAR / STEDENBOUWKUNDIGE - niveau A

Naam bedrijf: 
Gemeente Dentergem

Gemeente Dentergem gaat over tot aanwerving (m/v) van een voltijdse (38/38sten) statutaire OMGEVINGSAMBTENAAR / STEDENBOUWKUNDIGE - niveau A

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en staat als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van omgevingsvergunningen en coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

AANBOD:
Je geniet van verschillende sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar in aanmerking wordt genomen (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie). Voor de functie wordt ook een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

INTERESSE?
Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen, dient zijn / haar kandidatuur zoals omschreven in de infobundel én uiterlijk op 4 december 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

VOORWAARDEN:
Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, de uiterste inschrijvingsdatum, … kan u op verkrijgen:
• bij de personeelsdienst op nummer 051/57.55.25
• via mail: personeel@dentergem.be
• consulteer de infobundels op de website van de gemeente: http://www.dentergem.be

Soort betrekking: