You are here

Ondersteuner binnen ondersteuningsnetwerk Centrum

Naam bedrijf: 
Ondersteuningsnetwerk Centrum

Ondersteunen en vaardiger maken van schoolteams en leerkrachten in de omgang met kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Als ondersteuner maak je deel uit van het dynamische ondersteuningsnetwerk Centrum. Je beschikt over kennis en ervaring in het (buitengewoon) onderwijs en meer specifiek in het begeleiden van leerlingen (en leerkrachten) of bent bereid dit te verwerven.

Als ondersteuner ben je tewerkgesteld binnen het Buiten Gewoon Onderwijs, in het ondersteuningsnetwerk werk je samen met leerkrachten(teams) in het gewoon onderwijs om een antwoord te bieden op de ondersteuningsvragen van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte en op de ondersteuningsvragen van de leerkracht/het leerkrachtenteam. Dit doe je zowel in de klas, op de klasvloer, als erbuiten.

De focus wordt gelegd op fase 2 en 3 van het zorgcontinu├╝m. De samenwerking situeert zich op leerling- ,leerkracht- en teamniveau.

Deze vacature is een voltijdse job tot einde schooljaar.

Verloning volgens de barema's die gelden binnen het onderwijs

Datum indiensttreding : onmiddellijk

Verdere expertise wordt intern en extern voorzien.

Zeer gevarieerde job.

Werken in een enthousiast team.

Wekelijks is er op dinsdag teamvergadering in regio Dendermonde-Mechelen.

U bent tewerkgesteld in de regio Dendermonde - Mechelen

U heeft recht op vervoersonkosten tijdens het uitoefenen van de job, alsook krijgt u een gsm en laptop ter beschikking

Hospitalisatieverzekering

Thema: 
Soort betrekking: