You are here

Ontwerper Openbaar Domein

Naam bedrijf: 
Stad Brugge

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Ontwerper bij Openbaar Domein (salarisschaal B1-B3 – deadline 25 februari 2018).

• Je draagt bij tot een kwalitatief openbaar domein door het uitwerken van ontwerpen, beheersplannen en aanbestedingsdossiers, zowel in de grijze als groene omgeving.
• Daarnaast is het planologische aspect van belang onder de vorm van de advisering binnen de ruimtelijke ordening.
• Je neemt één van volgende specifieke rollen in: sectoraal ontwerper, generiek ontwerper kind en jongeren/sport en recreatie, generiek ontwerper bomen of generiek ontwerper infra.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: