You are here

Pedagogisch begeleider

Naam bedrijf: 
Ukkepuk

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van baby’s en peuters
Je staat mee in voor de pedagogische kwaliteit van de opvang
Je ondersteunt en evalueert de ontwikkeling van de kinderen
Je maakt verslagen voor de interne werking
Je hebt contact met de ouders en neemt initiatief inzake ouderparticipatie

Profiel

De kandidaat neemt initiatief in de uitwerking , het uitvoeren en het evalueren van de pedagogische kwaliteit in de opvang.
Meewerken aan een positief pedagogisch klimaat waar kinderen, ouders en medewerkers zich goed voelen
De ontwikkeling van kinderen observeren en analyseren
Spelactiviteiten uitdenken, uitvoeren en evalueren
Kinderen begeleiden bij het leren van dagelijkse handelingen
Meten en evalueren van de pedagogische kwaliteit
Contact met ouders
Jobgerelateerde competenties
Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
Het kind verzorgen Veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de kinderverzorgers, ouders, ... signaleren
Opvolggegevens van de activiteiten registreren Informatie met het team uitwisselen
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten

Vereiste studies
Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs
Prof. bach. Orthopedagogie
BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar

Talenkennis
Nederlands (goed)

Werkervaring
Niet van belang

Contract
Zelfstandige activiteit
Voltijds

Plaats tewerkstelling
Steenweg op Blaasveld 4 2801 HEFFEN
Aanbod

Voltijdse functie voor onbepaalde duur
Je komt terecht in een enthousiast team
Een goede verloning (statuut zelfstandige)
Plaats tewerkstelling
UKKEPUK
Steenweg op Blaasveld 4 2801 HEFFEN

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: