You are here

Preventieadviseur

Naam bedrijf: 
Universiteit Antwerpen

Preventieadviseur - 2017ATPPBWEX052

De Dienst Preventie en Bescherming op het Werk van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds

Preventieadviseur

Jouw opdracht

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:
Je staat mee in voor de ondersteuning van het Welzijnsbeleid aan UAntwerpen. Je volgt de wetgeving over welzijn op het werk op vanuit jouw specifieke deskundigheid en vertaalt die naar praktisch haalbare en bevattelijke adviezen en richtlijnen voor collega’s, leidinggevenden, medewerkers en studenten.
Je start als allround preventieadviseur op de Stadscampus met de mogelijkheid om verder door te groeien. Je bent een aanspreekpunt voor personeelsleden en studenten voor vragen over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Je formuleert voorstellen en verleent correct advies over de veiligheid en de organisatie van de werkplaatsen en het opstellen van instructies.
Je verleent als preventieadviseur bijstand bij werken met derden en het uitschrijven van werkvergunningen.
Je organiseert activiteiten behorende tot het domein Welzijn waarbij je instaat voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van de administratieve en/of technische taken: je neemt deel aan de campuswerkgroep Welzijn Stadscampus en het Comité PBW, doet bedrijfsrondgangen, geeft opleidingen en toolboxmeetingen …
Je ondersteunt het aankoopbeleid: je viseert bestellingen, stelt indienststellingsverslagen op en geeft advies bij de opmaak van veiligheidsinstructiekaarten voor de medewerkers.
Je volgt de risicoanalyses mee op en onderzoekt werkposten bij verhoogde en nieuwe risico’s en stelt preventiemaatregelen voor.
Je analyseert arbeidsongevallen.
Je verstrekt correcte informatie op mondelinge, schriftelijke of elektronische wijze.
Je verzamelt en beheert data en informatie op een vakkundige wijze en houdt informatie op het intranet up-to-date.
Je werkt nauw samen met de collega-preventieadviseurs, de externe dienst PBW, de Milieudienst en het Departement Infrastructuur.

Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

Jouw profiel
Je bezit minstens een diploma van professionele bachelor in een technische of wetenschappelijke richting of gelijkwaardige competenties door ervaring.
Je hebt een diploma van aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2.
Technische deskundigheid in machineveiligheid vormt een meerwaarde.
Ervaring als preventieadviseur evenals bijkomende opleidingen in de welzijnsmaterie vormen een pluspunt.
Je bent bereid door extra opleidingen en via zelfstudie je kennis verder uit te bouwen.
Je kan vlot overweg met MS Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint).
Je bent klantgericht, assertief, integer, kwaliteitsgericht en creatief in het vinden van haalbare oplossingen voor de gestelde problemen.
Je werkt zelfstandig, toont zin voor initiatief en pleegt regelmatig overleg met je collega’s en leidinggevende.
Je bent communicatief (schriftelijk en mondeling) en hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels.

Wij bieden
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 2 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) als dossierbeheerder-expert;
een bruto maandwedde als dossierbeheerder-expert in gradenvork 5-7, die doorgaans in de aanvangsgraad 5 start. Afhankelijk van relevante anciënniteit varieert de aanvangsgraad van 2 510,18 euro tot 3 762,43 euro. Meer informatie over onze loonschalen en andere voordelen vind je hier op onze website;
maaltijdcheques;
35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
een fietsvergoeding (0,18 euro per kilometer);
een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
een flexibele arbeidstijdregeling.

Hoe solliciteren?
Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 21 augustus 2017.
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij sollicitatiesatp@uantwerpen.be.
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Lieve Op De Beeck, lieve.opdebeeck@uantwerpen.be, tel. 03 265 25 82.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.

Soort betrekking: