You are here

Sociaaljuridisch Adviseur Sociale Dienst Studenten en Jobdienst

Naam bedrijf: 
Vrije Universiteit Brussel

BEDRIJFSDETAILS

De Vrije Universiteit Brussel is al 45 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt om en bij de 15.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen te werk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De faculteiten, diensten en afdelingen van de universiteit zijn verspreid over vier groene campussen in het Brussels Gewest en Vlaanderen: Etterbeek, Anderlecht, Jette en Gooik

FUNCTIE

Binnen de sociale dienst studenten en jobdienst staat de sociaaljuridisch adviseur in voor een correcte informatie- en adviesverstrekking aangaande alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. de sociaaljuridische aspecten van het studentenstatuut. Deze informatie- en adviesverstrekking gebeurt voornamelijk ten aanzien van (internationale) (werk)studenten en collega’s van andere diensten (van de Vrije Universiteit Brussel).

Het gaat hierbij enerzijds om regelgeving omtrent studiefinanciering vanuit de Vlaamse overheid en andere federale en Vlaamse regelgeving (o.a. kinderbijslag, werkloosheid, betaald educatief verlof, studentenarbeid, werk- en verblijfsvergunningen), en anderzijds om het intern beleid dat binnen de Vrije Universiteit Brussel geldt.

Daarnaast staat hij/zij ook in voor een correcte informatie- en adviesverstrekking aangaande de studiekosten in het hoger onderwijs en welke studiefinancieringsbronnen er bestaan.

De sociaaljuridisch adviseur is tevens verantwoordelijk voor de toekenning van financiële toelagen en renteloze studieleningen vanuit de sociale dienst studenten. Hij/zij werkt de aanvraagdossiers financiële ondersteuning uit en handelt deze geopende dossiers administratief correct af.

Verder begeleidt de sociaaljuridisch adviseur (internationale) (werk)studenten met sociaalmaatschappelijke en/of sociaalfinanciële (hulp)vragen. Indien gewenst wordt samen met de student aan een structurele verbetering van diens situatie gewerkt. Indien nodig verwijst de sociaaljuridisch adviseur correct door.

Daarnaast staat hij/zij in voor het beheer van beschikbare studentenjobs en zorgt hij/zij voor het toeleiden van (internationale) studenten naar een beschikbare studentenjob. De sociaaljuridisch adviseur fungeert tevens als aanspreekpunt voor externe werkgevers en VUB-diensten die vacatures voor jobstudenten wensen te publiceren. Hierbij aansluitend staat de sociaaljuridisch adviseur in voor het zoeken naar en prospecteren van (toekomstige) studentenjobs bij externe werkgevers.

De sociaaljuridisch adviseur vertegenwoordigt de sociale dienst studenten en jobdienst op interne en externe vergaderingen en overlegmomenten. Hij/zij signaleert en rapporteert aan het diensthoofd sociale dienst studenten en jobdienst.

PROFIEL

•Vereiste deskundigheid en/of diploma’s: hogere administratieve en technische deskundigheid: je hebt een bachelor sociaal werk (optie maatschappelijk werk, of personeelswerk of maatschappelijk adviseur of gelijkwaardig door ervaring)
•Je bent vertrouwd met de voor studenten relevante regelgeving o.a. m.b.t. de studietoelagen van de Vlaamse overheid, met het systeem van sociale zekerheid in België, enz. (o.a. kinderbijslag, studentenarbeid, werkloosheid, verblijfs- en werkvergunningen).
•Je bent in staat het individueel belang van de student af te wegen t.o.v. het algemeen studentenbelang. Je bent flexibel en je hebt er geen probleem mee dat je taakinvulling evolueert of wijzigt.
•Je hebt goede communicatievaardigheden, je bent studentvriendelijk en je bent assertief. Je hebt bij voorkeur ervaring met dienstverlening aan jongvolwassenen.
•Je kan vlot contact leggen met (externe) diensten, organisaties en werkgevers.
•Je hebt organisatorisch talent, in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken.
•Je bent stressbestendig en discreet.
•Je werkt nauwgezet, gestructureerd, proactief en zelfstandig.
•Je bent een vlotte Pc-gebruiker.
•Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans.
•Je bent bereid tot een flexibele uurregeling (o.a. deelname aan infodagen tijdens het weekend).
•Je bent bereid tot het maken van verplaatsingen (o.a. dienstverlening op andere campussen).
•Je bent bij voorkeur op heel korte termijn beschikbaar.

AANBOD

•Personeelsformatie: Sociale Sector Studentenvoorzieningen
•Aard: contract van bepaalde duur (vervanging voor duur van 4 maanden)
•Omvang: voltijds
•Benaming functie: sociaaljuridische adviseur
•Hoofdeenheid: Onderwijs en studentenbeleid
•Gradengroep: 5-6
•Wijze van begeven: werving
•Aantal te begeven plaatsen: 1

Een boeiende functie aan de Vrije Universiteit Brussel met schitterende uitdagingen, belangrijke verantwoordelijkheden, creatieve kansen en boordevol variatie in een jong, competent en dynamisch team. (Het team bestaat uit 5 medewerkers)

Wij bieden je een aantrekkelijk maandsalaris volgens de wettelijke barema’s, aangevuld met de volgende extralegale voordelen:
•Tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer;
•Groeps-en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen;
•Een uitzonderlijke verlofregeling;
•Opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus;
•Kinderopvang.

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema’s van vandaag: ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire gemeenschap.

Meer informatie vind je op de website www.vub.ac.be onder ‘Word onze collega’– ‘Administratief en Technisch Personeel’.

Uiterste datum voor het indienen van jouw kandidatuur: 15/01/18

Gelieve bij het opladen van jouw gegevens rekening te houden met het volgende:
1.cv en motivatiebrief opladen
2.Kopie van jouw diploma opladen in bijlage (niet van toepassing voor VUB-alumni)

De selectieproeven zijn onder voorbehoud van wijzigingen, gepland op volgende data:

-schriftelijke proef: 23 januari

-finaal gesprek: gepland in de week van 29 januari

Voor meer informatie, contacteer Bruno Verwee op 02/629.10.72.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: