You are here

Stagiair Communicatiemanagement

Naam bedrijf: 
Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel

Jeugdhuizenondersteuning Brussel (JHOB) is een vzw die 5 jaar geleden het doopvont zag. Na 5 jaar van vallen en opstaan kunnen we ons op de borst kloppen en zeggen dat de Brusselse jeugdhuissector diverser, groter en professioneler is geworden. Met een poule beroepskrachten die jaar na jaar groeit, maar ook met een takenpakket dat ook diverser en groter wordt.
In 5 jaar is het aantal jeugdhuizen gegroeid van 7 naar 10, zijn er verschillende regionale projecten opgestart en werken we met de jeugdhuizen projecten uit die niet enkel meer kunnen gecatalogeerd worden onder de jeugdsector, maar komen de activiteiten meer en meer in contact met andere beleidsdomeinen als sport, cultuur, armoedebestrijding, ondernemersschap schoolbegeleiding,.. 

Deze groeiende werking zorgt dat het luik communicatie een alsmaar belangrijker deel inneemt binnen de organisatie. Een groot aantal uitdagingen voor de volgende jaren situeren zich bij onze organisatie bij het team communicatie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een stagiair communicatie om ook de academische input mee in het geheel te verwerken. Dit om een zo goed mogelijk aangepast communicatiebeleid te bekomen voor de Brusselse jeugdhuizen. 

Interesse: mail naar stage@jhob.be

Samen met het team stage en het team communicatie zal de stagiair mee een communicatiebeleid optimaliseren en in praktijk brengen op diverse niveaus, namelijk het jeugdhuisniveau naar partners, bezoekers en leden alsook op regionaal niveau voor de koepel naar partners, jeugdhuizen en overheden.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: