You are here

stagiaire individuele ondersteuning op school

Naam bedrijf: 
OBC Espero- Ter Wende

Wij zijn als voorziening OBC Espero op zoek naar een stagiair(e) om een van de kinderen die bij ons verblijft te ondersteunen in de klas.

OBC Espero is een voorziening waarin gezinnen en jongeren geholpen worden wanneer samenleven thuis moeilijk loopt. Hoe we dit doen is afhankelijk van wat de gezinnen en jongeren nodig hebben.

OBC Espero biedt creatieve zorg-op-maat aan jongeren en gezinnen met ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden. We bieden intensieve ondersteuning met een brede waaier van werkvormen: leefgroep, schoolbegeleiding, gezinsgesprekken, oudergroepen, ambulante zorg-aan-huis, zelfstandiger wonen, verschillende vormen van individuele therapie, ... .

We willen jongeren en hun netwerk begeleiden bij het (her)ontdekken van ieders eigen krachten en samen met hen op zoek gaan naar hoe deze-unieke-jongere-in-deze-unieke-context zo veel mogelijk kansen kan krijgen om zich te ontplooien. We zien onszelf daarbij als een tijdelijke schakel, een plek om terug duidelijk te krijgen hoe het verder moet.

In één van de leefgroepen zit er een kindje waarbij het moeilijk loopt op school. Hij is snel afgeleid in de klas, zoekt aandacht van andere kinderen, is tijdens de speeltijden zeer druk en stelt moeilijk gedrag. Deze jongen kan zich wel zeer goed concentreren in een één op één situatie en leert dan ook veel gemakkelijker. Daarnaast heeft hij soms ook nood aan momenten waarin hij zijn spanning kwijt kan zonder andere kinderen te storen of pijn te doen.

In het huidige klassysteem kan de juf deze extra zorg niet bieden. Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die we kunnen inzetten in de klas om een gedifferentieerd aanbod te kunnen aanbieden. Individuele aandacht in de klas, werken in kleinere groepen. De mogelijkheid om onder begeleiding spanning kwijt te geraken zonder dat andere leerlingen of leerkrachten hier last van hebben, …

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: