You are here

Stagiairs

Naam bedrijf: 
UTV (Unie van Turkse Verenigingen)

Bij UTV zijn we steeds op zoek naar gemotiveerde studenten die er klaar voor zijn om theorie op te bouwen en om te zetten in de praktijk binnen een stage bij UTV. Ook willen wij de mogelijkheid geven om scripties uit te werken. Wij zijn sterk geïnteresseerd in het uitwerken van onderzoeken die binnen onze beleidslijnen kaderen.

Hieronder vindt u een korte schets van UTV.
UTV is een federatie van minderhedenorganisaties gevestigd in Vlaanderen en Brussel.
De werking van de federatie steunt op emancipatie, participatie en integratie van de Turkse gemeenschap en andere minderhedengroepen in de Belgische maatschappij. Het doel van de Unie van Turkse Verenigingen is een actieve bijdrage leveren aan de opbouw van een harmonieuze samenleving door het uitwerken van een socio-cultureel aanbod samen met de lidverenigingen.
Het ontwikkelen en ondersteunen van het plaatselijke verenigingswerk van Turkse en andere gemeenschappen door informatieverstrekking, vorming en inhoudelijke of technische begeleiding van de vrijwillige kaders van de aangesloten verenigingen, vormt de corebusiness UTV.
Onze lidverenigingen zijn elk met een bepaalde thema werkzaam: muziek, toneel, literatuur, creativiteit, recreatieve en culturele reizen, ebru-schilderkunst, soefisme, identiteit, ontwikkelingshulp, onderwijsondersteuning, journalistiek, fotografie, sport, jongeren en vrouwen.

Wie komt in aanmerking om stage te lopen of een scriptie op te stellen bij UTV?
Studenten van verschillende richtingen komen in aanmerking om stage te lopen bij UTV. Namelijk: Office Assistent, Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Assistent, Gezondheidsvoorlichting, Vertaler-Tolk, Marketing, Bestuurskunde, Sociologie, Eventmanager, Communicatie, Journalistiek, Media, Kunsten en Design,...

Waar verloopt de stage?
De stagiair zal werken in één van onze secretariaten maar ook activiteiten ondersteunen die op andere locaties worden uitgevoerd.
Limburg: Koerselsebaan 2 – 3550 Heusden-Zolder
Antwerpen: Brederodestraat 188 – 2018 Antwerpen
Brussel: Paleizenstraat 44/44 – 1030 Schaarbeek

Hoe lang duurt een stage bij UTV?
De stage duurt minimum twee weken. Elke periode langer dan twee weken is mogelijk, mits overleg met de stagiair en het aanbod bij UTV.

Bezoek ook onze website en social media accounts om meer te komen over ons.

Soort betrekking: