You are here

Taalatelier

Naam bedrijf: 
Stad Brussel

Voor het geven van naschoolse creatieve en taalgerichte ateliers in de basisscholen zoekt het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel enthousiaste animatoren (M/V) met een hart voor onze Brusselse ketjes.

Als animator verzorg je workshops van 1 klokuur, aansluitend op de lesuren van de basisschool. Je begeleidt een klasje van ongeveer 10 lagere schoolkinderen. Je bereidt je inhouden zelf voor en geeft feedback aan de coördinator. Mogelijke thema’s voor de workshops: theater, expressie/dictie/voordracht, taal- en spel, creatieve vorming, wiskunde en spel, muzische vorming, burgerzin, filosoferen met kinderen, … . Het verwerven van de Nederlandse taal op een educatieve maar speelse wijze vormt de rode draad.

TAKEN
• Je onderschrijft het pedagogisch project van de Stad Brussel en van de gastschool;
• Je houdt je aan de afspraken/directieven van de Stad Brussel;
• Je werkt zelfstandig en bereidt je lesinhouden zelf voor;
• Je houdt rekening met de taalachterstand en de context van de kinderen;
• Je stimuleert de vaardigheden en talenten van de kinderen en helpt hen een eindje op hun weg naar het secundair onderwijs;
• Je doet de gevraagde leerlingenadministratie (overzicht aanwezigheden, …);
• Je hebt tucht en zorgt voor een gedisciplineerd klasklimaat;
• Je geeft geregeld feedback aan de coördinator en onderhoudt goede contacten met de coördinator en de directie van de school;
• Je zorgt voor een goed contact met kinderen en ouders;
• Je draagt zorg voor het materiaal en meubilair van de gastschool;
• Je bent creatief en dynamisch.

PROFIEL
• Je bent student bachelor/master (onderwijs/animatie/jeugd) of reeds in het bezit van een bachelor/master-diploma (onderwijs/animatie/jeugd);
• Je hebt ervaring in het omgaan met kinderen (bv. speelpleinwerking) of onderwijservaring;
• Je bent dynamisch en gemotiveerd;
• Je hebt een hart voor kinderen en voor multicultureel Brussel;
• Je kan je vrijmaken aansluitend op de lesuren (15.30 uur) op maandag, dinsdag, woensdagnamiddag of donderdag;
• Je kan je verplaatsen naar één van de Nederlandstalige basisscholen van de Stad Brussel.

AANBOD
• Wij bieden je een bediendencontract van bepaalde duur met een vergoeding van 33,6799 euro (bruto geïndexeerd) per gepresteerd klokuur.
• Je kan minimum 2u en maximum 6u per week workshops geven op een Brusselse basisschool.

Interesse ? Stuur uw kandidatuur (cv + motivatiebrief) ter attentie van mevrouw Sara Debackere (sara.debackere@brucity.be)

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: