You are here

Tweetalig administratief medewerker

Naam bedrijf: 
Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB), met zetel te 1000 Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein (KBO 0248.012.469) die de Nederlandstalige advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde groepeert, is voor het secretariaat van de Stafhouder op zoek naar een 2-talig administratief medewerker.

De vacature gaat als bijlage.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: