You are here

verantwoordelijke kinderdagverblijf

Naam bedrijf: 
'onze vriendjes 'vzw

°Je bent operationeel eindverantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse werking van de kribbe.
°Samen met het enthousiaste team van een 20-tal kinderverzorgsters en 2 stafleden zorg je voor een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang met oog voor de veiligheid, de hygiëne, het welbevinden en de optimale ontwikkeling van ieder kind.
°Je rapporteert aan en werkt samen met de Raad van Bestuur.
°Je verzorgt een transparante communicatie naar je medewerkers.
°Je ondersteunt het team dat je coacht en motiveert. Voor hen ben je het eerste aanspreekpunt.
°Je vertegenwoordigt de organisatie naar ouders en externe partners toe.
°Je neemt een actieve rol op in verschillende overlegorganen.
°Je houdt je up-to-date inzake regelgeving, de evoluties binnen de sector alsook de subsidiërende instanties.
°Je verzorgt samen met de staf en externe boekhouder het administratief-°financiële luik van het kinderdagverblijf.
°Je coördineert het onderhoud en de instandhouding van de infrastructuur die je beheert als een “goede huisvader”.

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: